+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Aktualności

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

WAŻNY KOMUNIKAT

Zarząd Centrum Sportowego Słowianka, odpowiadając na apel środowiska sportowców, związanych ze sportami pływackimi i przychylając się do argumentów, że przerwanie treningów przez tę grupę sportowców, w sposób trwały wyeliminuje ich z możliwości startów w całym nadchodzącym sezonie – po konsultacji z władzami miasta – podjął decyzję o otwarciu basenu sportowego na potrzeby zawodników trenujących sporty pływackie. Basen zostanie otwarty od poniedziałku 16 listopada br. Będzie dostępny dla zawodników w godzinach 16.00 – 21.00, od poniedziałku do piątku. Szczegóły dotyczące funkcjonowania basenu zostaną uzgodnione pomiędzy klubami a przedstawicielami CS Słowianka. Podczas podejmowania decyzji uwzględniono przepisy i wytyczne, dotyczące zapobiegania pandemii koronawirusa przyjęte przez władze rządowe, w tym przepisy dotyczące nauki zdalnej oraz zasad przemieszczania się dzieci i młodzieży. Korzystanie z treningów będzie się odbywało według zasad, które obowiązywały dotychczas. Należy przy tym pamiętać o regułach postępowania , wynikających z przepisów obowiązujących na terenie kraju.