+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Aktualności

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY – OTWARCIE OBIEKTU 28 MAJA

Basen sportowy, rekreacyjny oraz strefa saun

Od 28 maja zapraszamy Klientów indywidualnych oraz grupy zorganizowane na obiekty CSR „Słowianka” w godzinach od 6:00 do 21:45. Przebywając na obiekcie należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja dłoni oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego są obowiązkowe. Prosimy także o stosowanie się do komunikatów głosowych oraz graficznych. Maksymalną ilość osób przebywających na obiekcie określa Regulamin Pływalni Covid -19 dostępny na www.slowianka.pl oraz holu głównym kompleksu basenów, w wersji drukowanej.

Osoby Niepełnosprawne i Weterani

Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Wstępu oraz Weteranów zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego pobytu na basenach „Słowianki” w każda niedzielę w godzinach od 6:00 do 21:45 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00.

Karty Wstępu osób, których termin orzeczenia o niepełnosprawności upłynął po 8 marca 2020 roku, w czasie trwania pandemii oraz w okresie 60 dni od dnia ogłoszenia jej zakończenia, automatycznie traktowane są jako WAŻNE.

(Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.)

Aqua Aerobik i Aqua Step

Od poniedziałku 31- go maja 2021 r. wznawiamy zajęcia Aqua Aerobiku i Aqua Stepu na Słowiance.

Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian:

poniedziałki i środy

godz. 17:30 do 18:15 – I grupa

oraz

godz. 18:30 do 19:15 – II grupa – Aqua Step

Zapisy i informacje: 95 7338 508, 501

 

Szkoła Pływania Słowianki i Rodzic z Maluchem w Wodzie

Wszystkie grupy nauki i doskonalenia pływania Szkoły Pływania Słowianki oraz grupy zajęć w ramach Rodzica z Maluchem w Wodzie, które zostały przerwane w październiku 2020 r.  kontynuują zajęcia wg dotychczasowego trybu. Klienci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania w związku z kontynuacją zajęć prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym pod nr 95 7338 501 lub 95 7338 508.

Grupy Zorganizowane

Pobyt grup zorganizowanych wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oraz wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie slowianka.pl w zakładce „Formularze”.