od 12 marca 2020 r. DO ODWOŁANIA basen sportowy i rekreacyjny oraz lodowisko będą nieczynne. - czytaj więcej - od 12 marca 2020 r. DO ODWOŁANIA basen sportowy i rekreacyjny oraz lodowisko będą nieczynne. - czytaj więcej - od 12 marca 2020 r. DO ODWOŁANIA basen sportowy i rekreacyjny oraz lodowisko będą nieczynne. - czytaj więcej -
Słowianka Gorzów Wlkp.

Parametry / jakość wody

 

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

 

informuje, że wykonane w dniach 24-26 lutego 2020 roku badania wody basenowej spełniają wymogi  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym .

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 marca 2020 roku zaplanowano kolejny pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook