Parametry / jakość wody

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

informuje, że wykonane w dniu 18 kwietnia 2017 roku badanie wody basenowej spełnia wymogi  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym .

Jak często odwiedzasz Słowiankę?
Sonda

Newsleter

Dodaj swój E-mail do newslettera i badź na bieżąco z nowościami Słowianki.

Facebook