Słowianka Gorzów Wlkp.

Parametry / jakość wody

 

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

 

informuje, że wykonane w dniach 06 – 16 lipca 2020 roku badania wody basenowej spełniają wymogi  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym .

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 lipca 2020 roku zaplanowano kolejny pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook