Parametry / jakość wody

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „SŁOWIANKA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

informuje, że wykonane w dniach 5-15 czerwca 2017 roku badania wody basenowej spełniają wymogi  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym .

 

Jednocześnie informujemy, ze w dniu 19 czerwca 2017 roku pobrano kolejne próbki do badań laboratoryjnych

Jak często odwiedzasz Słowiankę?
Sonda

Newsleter

Dodaj swój E-mail do newslettera i badź na bieżąco z nowościami Słowianki.

Facebook