Słowianka Gorzów Wlkp.

Regulamin Aqua Aerobic

Regulaminy » Regulamin Aqua Aerobic

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIK NA SŁOWIANCE

 

1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko:

  • po wykupieniu karnetu i jego okazywaniu w kasie przed każdymi zajęciami
  • po wykupieniu biletu jednorazowego przed rozpoczęciem zajęć

2. Zakup karnetu wiąże się z obowiązkową wpłatą kaucji w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie jego oddania, pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje jego dalsze użytkowanie.

3. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

4. Karnet jest dokumentem na okaziciela i ważny jest 60 dni.

5. Przedłużenie ważności karnetu tylko w przypadku odwołania zajęć z winy organizatora.

6. CSR „Słowianka” nie wyznacza terminów zastępczych zajęć opuszczonych przez posiadacza karnetu.

7. Każdorazowe wejście obejmuje 75 minut pobytu w strefie płatnej ( w tym 45 minut zajęć). Przekroczenie czasu wiąże się z dopłatą naliczaną za każdą dodatkową minutę według obowiązującego cennika kompleksu basenów.

8. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet

9. Zakupu biletu jednorazowego dokonać można jedynie na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć pod warunkiem, że ilość uczestników nie przekracza maksymalnej liczby.

10. Zajęcia Aqua Aerobik odbywają się w podzielonych grupach liczących do 20 osób.

11. CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy ilość uczestników jest mniejsza niż 5 osób.

12. Zapisy na listy poszczególnych grup dokonywane są w kasie kompleksu basenów CSR „Słowianka”

13. CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnego regulaminu kompleksu basenów CSR „Słowianka”

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017 i uchyla regulamin wprowadzony uchwałą nr 14/2013 z dnia 01.03.2013.

Facebook