Słowianka Gorzów Wlkp.

REGULAMIN BŁĘKITNY KARNET SŁOWIANKI

Regulaminy » REGULAMIN BŁĘKITNY KARNET SŁOWIANKI

Regulamin Sprzedaży Błękitnego Karnetu Słowianki

 

 1. Błękitny Karnet Słowianki  jest produktem promocyjnym z możliwością sprzedaży jedynie w terminie od 14 listopada 2016 do 15  lutego 2017 r. Nieprzekraczalny termin ważności karnetu sprzedanego w okresie trwania promocji to 15 marca 2017 r.  
 2. Karnet Błękitny  jest dokumentem imiennym  i pozwala na korzystanie z usług CSR Słowianka tylko osobie, na którą został wydany
 3. Posiadacz karnetu ma obowiązek okazywać  dokument potwierdzający tożsamość  każdorazowo korzystając z usług obiektu
 4. Karnet Błękitny pozwala na korzystanie w godzinach otwarcia obiektu bez ograniczenia czasowego z basenów i sauny lub basenów, sauny i lodowiska podczas jednej wizyty w ciągu jednego  dnia,  w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu  karnetu
 5.  Warianty  Karnetu Błękitnego:

cena 250,00 zł – Baseny i sauny bez ograniczenia czasowego jeden raz każdego dnia z wyjątkiem dni, w których obiekt jest nieczynny

Cena 380,00 zł- Baseny, sauny i lodowisko bez ograniczenia czasowego jeden raz  każdego dnia z wyjątkiem dni, w których obiekt jest nieczynny, na każdym z obiektów tj. kompleks basenowy i lodowisko .

 1. Karnet Błękitny obejmuje jedynie bilety wstępu na obiekty. Wszelkie dodatkowe usługi  np. wypożyczenie łyżew ,  zakup kosmetyków, czy towary z baru kawowego są dodatkowo płatne. 
 2. Termin ważności karnetu wynosi 30 dni od dnia zakupu dokumentu i nie podlega przedłużeniu.
 3.  Karnet może być doładowany więcej niż jeden raz pod warunkiem, że doładowanie nastąpi do 15 lutego 2017 r.
 4. Posiadacz karnetu w zależności od jego rodzaju może korzystać jeden raz dziennie z:                                                                     - kompleksu basenów i sauny

  lub

  - z kompleksu basenów z saunami i z lodowiska

  w dniach i godzinach pracy obiektów bez ograniczenia czasowego.

 5. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach Słowianki.
 6. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 7. Karnet Błękitny nie podlega wymianie pieniężnej
 8. Karnet Błękitny nie podlega zwrotowi w celu odzyskania środków finansowych
 9. Karnet Błękitny przypisany jest jedynie osobie,  której imię i nazwisko podane zostanie przez Kupującego w chwili zakupu bez możliwości zmiany na innego właściciela. 
 10. Posiadacz Karnetu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na wyłączną potrzebę rejestracji karnetu błękitnego w systemie CSR „Słowianka” , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
 11. Każdy Klient przed zakupem  karnetu ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM dostępnym w sekretariacie, w kasie, w gablotach informacyjnych w holu głównym kompleksu basenowego.
 12. Zakup Karnetu Błękitnego równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Jak często odwiedzasz Słowiankę?
Sonda
Facebook