Słowianka Gorzów Wlkp.

Regulamin Sprzedaży karnetów

Regulaminy » Regulamin Sprzedaży karnetów

1. Karnet jest dokumentem na okaziciela i pozwala na korzystanie z usług CS-R Słowianka z osobami towarzyszącymi.

2. Oferujemy Państwu następujące karnety:

  • w cenie 50,00 zł o wartości 55,00 zł – ważny 90 dni
  • w cenie 100,00 zł o wartości 110,00 zł - ważny 90 dni
  • w cenie 150,00 zł o wartości 170,00 zł - ważny 90 dni
  • w cenie 200,00 zł o wartości 240,00 zł - ważny 90 dni

3. Klient kupujący karnet wpłaca kaucję w wysokości 15,00 zł, która podlega zwrotowi w momencie jego oddania pod warunkiem, że jakość zwracanego karnetu gwarantuje dalsze jego użytkowanie. Z kaucji pokrywany jest koszt wyprodukowania zniszczonego lub zagubionego karnetu.

4. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Karnetu. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.

5. Karnet posiada określoną wartość wyrażoną w złotych, uprawniającą okaziciela karty do korzystania z usług strefy basenowej, saun, solarium i lodowiska do wysokości tej wartości, wg aktualnie obowiązującego cennika biletów indywidualnych.

6. Koszt pobytu na obiektach jest rozliczony z dokładnością minutową poprzez pomniejszenie wartości środków finansowych na wykupionej karcie.

7. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karnecie, pozostałą należną kwotę posiadacz karnetu zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie przy rozliczeniu.

8. Doładowanie może nastąpić w momencie wykorzystania całej kwoty zgromadzonej na Karnecie.

9. W PRZYPADKU NIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA KARNECIE W OKREŚLONYM TERMINIE JEGO WAŻNOŚĆ MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONA:

  • NA 90 DNI W PRZYPADKU ZASILENIA KARNETU O KOLEJNĄ KWOTĘ (50,00, 100,00, 150,00 LUB 200,00 ZŁ).
  • NA 30 DNI W PRZYPADKU UISZCZENIA OPŁATY 10,00 ZŁ W TERMINIE 30 DNI OD DATY UPŁYNIĘCIA TERMINU WAŻNOŚCI, ŚRODKI NA KARCIE ZOSTAJĄ POWIĘKSZONE O WPŁACONE 10,00 ZŁ.
  • PO PRZEKROCZENIU 30 DNI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA KARNETU NA KOLEJNE 30 DNI W PRZYPADKU UISZCZENIA OPŁATY 10,00 ZŁ. ŚRODKI NA KONCIE NIE ZOSTAJĄ POWIĘKSZONE O WPŁACONE 10,00 ZŁ. KARNET ZOSTAJE UAKTUALNIONY W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH.
  • KARNET NIEUAKTUALNIANY PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU TRACI WAŻNOŚĆ, A ŚRODKI PIENIĘŻNE, KTÓRE SIĘ NA NIM ZNAJDUJĄ PRZEPADAJĄ.

10. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektu.

11. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach Słowianki.

12. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.

13. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu numeru w kasie lub sekretariacie Słowianki za okazaniem dokumentu tożsamości lub dowodu zakupu (faktury, paragonu). Klient może wykorzystać utraconą kwotę pod warunkiem wykupienia nowego karnetu i wpłacenia ponownej kaucji w wysokości 15,00 zł.

14. Każdy klient przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM dostępnym w sekretariacie, w kasie, w gablotach informacyjnych w holu głównym kompleksu basenowego.

15.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2017 i uchyla regulamin z dnia 15.09.2008.

 


Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
"Słowianka" Sp. z o.o.

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook