+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin korzystania z usług CS-R „Słowianka” przez Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa

Warunki korzystania z usług CS-R „Słowianka” przez Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa

  1. Regulamin określa zasady korzystania z usług CSR Słowianka przez Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa
  2. Weteranem i weteranem poszkodowanym są osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa – (Dz.U.2019 poz.1569).
  3. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w niniejszym regulaminie jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego   ( załącznik nr 1 i 2) wraz z dokumentem tożsamości.
  4. Weterani uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z usług kompleksu basenowego CS-R „Słowianka” w każdą sobotę w godzinach: 6:00 – 14:00 oraz w każdą niedzielę w godzinach: 6:00-21:45, o ile kompleks jest otwarty dla klientów indywidualnych oraz nie ma rezerwacji związanej z organizacją imprez sportowych. Bezpłatny wstęp nie obejmuje saun, solarium i lodowiska.
  5. Limity czasu bezpłatnego korzystania z kompleksu basenowego (tylko basen sportowy i rekreacyjny):

– 1 godzina – wejście na basen w każdą sobotę najpóźniej do godziny 13:00

– 1 godzina – wejście na basen w każdą niedzielę najpóźniej do godziny 20:45

  1. Jeżeli weteran posiada jednocześnie stopień niepełnosprawności, jest uprawniony do wyrobienia Karty Wstępu uprawniającej do korzystania z usług CSR Słowianka na podstawie odrębnego regulaminu o wejściach dla osób niepełnosprawnych.
  2. Weterani i weterani poszkodowani zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ogólnego regulaminu korzystania z kompleksu basenów CS-R „Słowianka” oraz Regulaminu pływalni w okresie epidemii Covid-19, w tym również bezwzględnego obowiązku regulowania dopłat po przekroczeniu przyznanego limitu czasu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  3. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminów grozi utrata prawa do bezpłatnego korzystania z kompleksu basenów.
  4. Zarząd CS-R Słowianka zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany godzin bezpłatnego wstępu w związku z organizacją imprez sportowych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.