+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin korzystania z usług CS-R „Słowianka” przez Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług CSR Słowianka przez Weteranów
  i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa
 2. Weteranem i weteranem poszkodowanym są osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa – (Dz.U.2019 poz.1569).
 3. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa
  w niniejszym regulaminie jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego   ( załącznik nr 1 i 2) wraz z dokumentem tożsamości.
 4. Weterani uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z usług kompleksu basenowego
  CS-R „Słowianka” w każdą sobotę i niedzielę w godzinach: 6:00-21:45, o ile kompleks jest otwarty dla klientów indywidualnych oraz nie ma rezerwacji związanej z organizacją imprez sportowych. Bezpłatny wstęp nie obejmuje saun, solarium i lodowiska.
 5. Limity czasu bezpłatnego korzystania z kompleksu basenowego (tylko basen sportowy
  i rekreacyjny):

– 2 godziny – wejście na basen w każdą sobotę i niedzielę najpóźniej do godziny 19:45

 1. Jeżeli weteran posiada jednocześnie stopień niepełnosprawności, jest uprawniony do wyrobienia Karty Wstępu uprawniającej do korzystania z usług CSR Słowianka na podstawie odrębnego regulaminu o wejściach dla osób niepełnosprawnych.
 2. Weterani i weterani poszkodowani zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ogólnego regulaminu korzystania z kompleksu basenów CS-R „Słowianka”, w tym również bezwzględnego obowiązku regulowania dopłat po przekroczeniu przyznanego limitu czasu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminów grozi utrata prawa do bezpłatnego korzystania
  z kompleksu basenów.
 4. Zarząd CS-R Słowianka zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany godzin bezpłatnego wstępu w związku z organizacją imprez sportowych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2022 r. i uchyla regulamin zatwierdzony uchwałą nr 18/2021 z dnia 23.03.2021

 

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.