+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulamin Niepełnosprawni

Warunki korzystania z usług CS-R „Słowianka” przez osoby niepełnosprawne

 1. Osoby niepełnosprawne uprawnione są do bezpłatnego korzystania z usług kompleksu basenowego CS-R „Słowianka” w każdą niedzielę w godz. 6:00-21:45. Bezpłatny wstęp nie obejmuje saun, solarium i lodowiska.
 2. Do bezpłatnego korzystania upoważnione są osoby legitymujące się Kartą Wstępu wydaną przez Zarząd CS-R „Słowianka”.
 3. Karta Wstępu może zostać wydana na podstawie złożonych dokumentów.
 4. Niezbędnymi dokumentami są:
    a. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny),
    b. dokument tożsamości,
    c. aktualna fotografia.
 5. Kartę Wstępu wydaje się jednorazowo, na czas określony lub bezterminowo.
 6. Jednorazowy koszt wydania Karty Wstępu w wysokości 15,00 zł należy opłacić w kasie głównej kompleksu basenowego przy złożeniu kompletu dokumentów,
  a otrzymany dowód opłaty za kartę okazać przy odbiorze karty.
 7. Duplikat utraconej Karty Wstępu może być wydany tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za opłatą 20,00 zł.
 8. Limity czasu bezpłatnego korzystania z kompleksu basenowego (tylko basen sportowy i rekreacyjny):
    a. 1 godzina – osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – wejście na basen najpóźniej do godziny 20:45.
    b. 2 godziny – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16-tego roku życia – wejście na basen najpóźniej do godz. 19:45.
 9. Dzieciom niepełnosprawnym do lat 16 oraz osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje Karta Wstępu z opiekunem.
 10. Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 11. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych do 16-tego roku życia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w kwocie 3 zł w ramach dwugodzinnego pobytu z niepełnosprawnym dzieckiem.
 12. Opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności obowiązani są do uiszczenia opłaty w kwocie 5 zł w ramach dwugodzinnego pobytu z osobą niepełnosprawną.
 13. Osobom o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie przysługuje opiekun.
 14. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ogólnego regulaminu korzystania z kompleksu basenów CS-R „Słowianka”, w tym również bezwzględnego obowiązku regulowania dopłat po przekroczeniu przyznanego limitu czasu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 15. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi konfiskata Karty Wstępu, a tym samym utrata prawa do bezpłatnego korzystania z kompleksu basenów.
 16. Zarząd CS-R Słowianka zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany godzin bezpłatnego wstępu w związku z organizacją imprez sportowych.
 17. Wznowienie Karty Wstępu możliwe jest po przedłożeniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokonaniu opłaty aktualizacyjnej w wysokości 10,00 zł.
 18. Karta Wstępu wydana zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia niezbędnych dokumentów.