Słowianka Gorzów Wlkp.

SPORTOWE FERIE NA SŁOWIANCE

Aktualności » SPORTOWE FERIE NA SŁOWIANCE

2018-01-04

SPORTOWE FERIE NA SŁOWIANCE 2018

ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU 8 STYCZNIA

 

Cykl I- 12.02.2018r. - 16.02.2018r.

Cykl II- 19.02.2017 r. – 23.02.2017r.

Koszt : 350,00 zł / 5 dni

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Codziennie w programie:

  • Zajęcia na hali sportowej OSIR
  • Zajęcia na basenie – nauka i doskonalenie pływania
  • Gry i zabawy na basenie rekreacyjnym
  • Gry i zabawy na lodzie z elementami nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach
  • Ciepły posiłek

ponadto:

  • Wyjście do kręgielni
  • animacje

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 95 7338 509 LUB OSOBIŚCIE W POKOJU NR 116 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST DOKONANIE OPŁATY ZA USŁUGĘ I DOSTARCZENIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONEJ KARTY KWALIFIKACYJNEJ WYPOCZYNKU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM SPORTOWYCH FERII NA SŁOWIANCE DO 28 STYCZNIA!

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOSTEPNE SĄ :

  • W KASIE BASENOWEJ W WERSJI PAPIEROWEJ
  • W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DO POBRANIA W ZAKŁADCE FORMULARZE

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W PIĄTEK 9 LUTEGO GODZINA 15:30 W BUDYNKU KOMPLEKSU BASENÓW

CERTYFIKATY KURATORIUM OŚWIATY DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

1.WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA PÓŁKOLONII :

* NA BASEN – strój , czepek, klapki basenowe, ręcznik kąpielowy, mogą być okularki do

   pływania, szczotka do włosów, frotka lub gumka,

*DZIECI PRZYCHODZĄ PO PIERWSZYM ŚNIADANIU!

* OBUWIE SPORTOWE

2. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

Dzieci powinny aktywnie uczestniczyć we wszystkich

zaplanowanych i zorganizowanych dla nich formach wypoczynku, rekreacji i edukacji.  

W czasie zajęć grupowych niedozwolone jest oddalanie sie od grupy i zajmowanie się czynnościami innymi niż pozostali   uczestnicy   półkolonii    np. korzystanie z gier elektronicznych lub Internetu wsmartfonie.

3. ODBIÓR DZIECI – odbiór do 15.00 W HOLU BASENOWYM Słowianki. Za niepunktualny odbiór za każdą rozpoczętą godzinę pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł zgodnie z regulaminem.

4.ODBIÓR PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ LUB SAMODZIELNY POWRÓT – wymagana zgoda rodzica na piśmie przekazana kierownikowi przed zakończeniem pierwszego dnia zajęć

5. POGADANKA INFORMACYJNAprzed pierwszym dniem zajęć rodzice powinni przypomnieć dzieciom aby:

-   bezwzględnie słuchały i stosowały się do poleceń wychowawców,

- wszelkie problemy, skargi czy spostrzeżenia budzące wątpliwości      

   zgłaszały do wychowawców,

- Chętnie angażowały się we wszystkie zajęcia, gry i zabawy grupowe,

- dbały o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ferii,

- szanowały mienie , pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy należący do   CS-R Słowianka,

- kulturalnie zachowywały się w czasie zajęć i spożywania posiłków,

- dbały o poprawne słownictwo,

 

6. KARYsamowolne oddalanie się od grupy, niezdyscyplinowanie i

Nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem i zgłaszane

Rodzicom a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

 

 

  
Facebook