Słowianka Gorzów Wlkp.

Warunki przystąpienia do programu

Bezpłatne wejścia na basen sportowy i rehabilitacyjny, w ramach miejskiego programu, odbywają się w każdą niedzielę w godzinach otwarcia CSR "Słowianka" i są realizowane po przedstawieniu w kasach imiennego karnetu "Słowianki" przez osobę niepełnosprawną. Bezpłatny pobyt w strefie basenów trwa od 60 do maksymalnie 120 minut w zależności od stopnia niepełnosprawności. Wszelkie przekroczenia tego czasu lub skorzystanie z innych usług niż basenowe (np. z sauny) wymagają wniesienia opłat ze środków własnych użytkowników.

JAK WYROBIĆ IMIENNY KARNET "SŁOWIANKI" DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W celu uzyskania karnetu dla osoby niepełnosprawnej należy złożyć w sekretariacie CSR "Słowianka następujące dokumenty:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności - bez względu na stopień (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),
  2. aktualne zdjęcie (format jak do dowodu lub legitymacji),
  3. dokument tożsamości (do wglądu),
  4. potwierdzenie wpłaty w kasie CSR "Słowianka" kwoty 15,00 zł za wyrobienie karnetu dla osoby niepełnosprawnej.


Na podstawie złożonych dokumentów, CSR "Słowianka" w ciągu 14 dni wyrabia imienny karnet dla wnioskującego, który to karnet należy odebrać w kasach kompleksu basenowego CSR "Słowianka" na podstawie potwierdzenia opłaty.

Osoba niepełnosprawna, która zawnioskowała o karnet i złożyła wymagane dokumenty otrzymuje od CSR "Słowianka" pisemne potwierdzenie, które upoważnia do korzystania z obiektu basenowego w okresie przejściowym do momentu wyrobienia i odbioru karnetu. Po dokonaniu odbioru imiennego karnetu "Słowianki" dla osoby niepełnosprawnej, użytkownik karnetu jest zobowiązany do posługiwania się karnetem przy rozliczaniu pobytu na obiekcie basenowym.

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SPÓŁKI W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA

Facebook