Słowianka Gorzów Wlkp.

Warunki przystąpienia do programu

Bezpłatne wejścia na basen sportowy i rehabilitacyjny, w ramach miejskiego programu, odbywają się w każdą niedzielę w godzinach otwarcia CSR "Słowianka" i są realizowane po przedstawieniu w kasach imiennego karnetu "Słowianki" przez osobę niepełnosprawną. Bezpłatny pobyt w strefie basenów trwa od 60 do maksymalnie 120 minut w zależności od stopnia niepełnosprawności. Wszelkie przekroczenia tego czasu lub skorzystanie z innych usług niż basenowe (np. z sauny) wymagają wniesienia opłat ze środków własnych użytkowników.

JAK WYROBIĆ IMIENNY KARNET "SŁOWIANKI" DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W celu uzyskania karnetu dla osoby niepełnosprawnej należy złożyć w sekretariacie CSR "Słowianka następujące dokumenty:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności - bez względu na stopień (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),
  2. aktualne zdjęcie (format jak do dowodu lub legitymacji),
  3. dokument tożsamości (do wglądu),
  4. potwierdzenie wpłaty w kasie CSR "Słowianka" kwoty 15,00 zł za wyrobienie karnetu dla osoby niepełnosprawnej.


Na podstawie złożonych dokumentów, CSR "Słowianka" w ciągu 14 dni wyrabia imienny karnet dla wnioskującego, który to karnet należy odebrać w kasach kompleksu basenowego CSR "Słowianka" na podstawie potwierdzenia opłaty.

Osoba niepełnosprawna, która zawnioskowała o karnet i złożyła wymagane dokumenty otrzymuje od CSR "Słowianka" pisemne potwierdzenie, które upoważnia do korzystania z obiektu basenowego w okresie przejściowym do momentu wyrobienia i odbioru karnetu. Po dokonaniu odbioru imiennego karnetu "Słowianki" dla osoby niepełnosprawnej, użytkownik karnetu jest zobowiązany do posługiwania się karnetem przy rozliczaniu pobytu na obiekcie basenowym.

stopień lekki lub umiarkowany – 1 godzina pobytu na basenie

stopień znaczny - 2 godziny  pobytu na basenie z pełnoletnim opiekunem ( opiekun płaci 5,00 zł za 2 h pobyt)

dzieci i młodzież do 16-tego roku życia- 2 h z pełnoletnim opiekunem (opiekun płaci 3,00 zł za pobyt 2 h)

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU SPÓŁKI W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA

Jakie usługi najczęściej wybierasz na Słowiance?
Sonda
Facebook