+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Basen sportowy

50m x 25m / 10 torów / głębokość 2m

WETERANI I WETERANI WOJENNI

Warunki korzystania z usług CS-R „Słowianka” przez Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług CSR Słowianka przez Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa

2. Weteranem i weteranem poszkodowanym są osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa – (Dz.U.2019 poz.1569).

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w niniejszym regulaminie jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego   ( załącznik nr 1 i 2) wraz z dokumentem tożsamości.

4. Weterani uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z usług kompleksu basenowego CS-R „Słowianka” w każdą sobotę i niedzielę w godz. 6:00-21:45. Bezpłatny wstęp nie obejmuje saun, solarium i lodowiska.

5. Limity czasu bezpłatnego korzystania z kompleksu basenowego (tylko basen sportowy i rekreacyjny):

– 2 godziny – wejście na basen w każdą sobotę i niedzielę najpóźniej do godziny 19:45

6. Jeżeli weteran posiada jednocześnie stopień niepełnosprawności, jest uprawniony do wyrobienia Karty Wstępu uprawniającej do korzystania z usług CSR Słowianka na podstawie odrębnego regulaminu o wejściach dla osób niepełnosprawnych.

7. Weterani i weterani poszkodowani zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania ogólnego regulaminu korzystania z kompleksu basenów CS-R „Słowianka”, w tym również bezwzględnego obowiązku regulowania dopłat po przekroczeniu przyznanego limitu czasu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

8. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu grozi utrata prawa do bezpłatnego korzystania z kompleksu basenów.

9. Zarząd CS-R Słowianka zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany godzin bezpłatnego wstępu w związku z organizacją imprez sportowych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.