Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

 

1. Ці Правила відносяться до всіх осіб, які мають  платиновий або блакитний абонемент ( далі — абонемент).

2. Абонементи надає ТзОВ СРК “Слов”янка”, далі “Слов”янка” і придбати їх можна виключно у комлексі.

3. Планиновий і блакитний абонементи впровадені   для продажу ТзОВ СРК “Слов”янка” 08.01.2019року  замість золотого і срібного абонементів, які  виключені з продажу від 08.01.2019року.

4. Абонементи є іменними  з дописом імені і прізвища  і не можуть передаватись третім особами. Операції з абонементами або відчуження абонементу у будь-якій формі заборонено.   Не дозводено  викоритовувати абонементи з метою одержання прибутку.

5. Користуватись  абонементом може виключно особа, на чиє ім”я і прізвище видано абонемент.  Користувач абонементу щоразу під час входження до  басейнів зобов”язаний пред”явити працівникам кас   документ, що підтверджує особу.

6. При купівлі абонементу необхідно  назвати ім”я і прізвище   користувача абонементу. Персональні дані  обробляються  згідно  з чинним  законодавством  в межах, необхідних до реалізації  послуг в межах абонементу. Надання персональних даних є добровільне, а їх обробка здійснюється  згідно з Рішенням  Парламенту Європейського і ради  (ЄС) 2016\79   від 27.04.2016 в справі  вільного отримання   таких даних і   ухилення директиви  95\46\WE (загальне розпорядження  про охорону персональних даних). Користувач має право  доступу до персональних даних, спростування, усунення  або обмеження обробки, право супротиву. Подання скарги до контролюючого органу або перенесення даних. Отримувачами персональних даних будуть  суб”єкти, що займаються обслуговуванням адміністратора. Контакт до Інспектора з Охорони Персональних Даних: (+48) 95 733 8500. Адміністратором персональних даних є ТзОВ СРК “Слов”янка” по вул.Слов”янській 14 у м.Гожув Вєлькопольський.

7. Абонемент  надає право користуватись послугами  “Слов”янки” такими як: перебування на басейнах (спортивному та рекреаційному), в саунах без обмеження часу під час одного перебування на об”єкті при умові, що  перебування це відбувається 1 раз на день. Після виходу з комплексу,  власник абонементу  не може  другий раз користуватись послугами комплексу в межах викупленого абонементу в той самий день

8. Абонементи мають наступні терміни дії:

  • платиновий — 12 місяців від дня покупки абонементу
  • блакитний — 1 місяць (30 днів) від дня покупки абонементу.

9. Користуватись абонементом можна виключно під час терміну його дії.  Одночасно закладається, що  ТзОВ СРК “Слов”янка”  надає послуги  щодо доступу на об”єкти “Слов”янки”.  Відсутність користування абонементом в тому часі не означає, що комплекс припинив надання своїх послуг.

10. Коштів, що  акумульовані на абонементі  не можна виплатити  ні під час його дії ні після закінчення терміну його дії. Абонемент не є  картою на знижку чи  картою на отримання коштів.

11. За невикористання абонементу загалом не  можна отримати жодної компенсації чи повернення коштів як під час його реалізації, так і після закінчення терміну дії  абонементу.

12. Виготовлення абонементу платне.  Вартість  складає 20 злотих.  Ці кошти поверненню не підлягають. Абонемент стає власністю користувача.

13. Про факт втрати чи пошкодження абонементу  необхідно негайно повідомити  працівникам кас. Замість загубленого абонементу видається  дублікат, вартість якого складає 20 злотих.

14. З огляду на  користування абонементом  відсутні будь-які інші  знижки чи додаткові послуги.

15. Наявність абонементу не дозоляє входити до комплексу поза чергою.

16. Абонементом можна користуватися в робочих годинах комплексу.

17. ”Слов”янка” залишає за собою право відмовити власнику абонементу  входу до комлексу  у вибраний клієнтом день і годину у випадку аварії,  технічної перерви   або  повного закриття об”єкту. Скористатись абонементом  можна буде і в інший день або  час дня, коли для цього будуть відсутні перешкоди.

18. Власник абонементу, входячи  на територію басейнів, погоджується зі всіма  правилами і є свідомий своїх прав і обо”язків, що виникають з цих правил.

19. Щодо осіб, які не дотримуються правил, зокрема Правил басейнів, саун  ТзОВ СРК “Слов”янка” залишає за собою право  видворення таких осіб з комлексу. Особам, які кілька разів порушили правила або   особливо грубо  порушують їх, можке бути відмовлено  у вході до басейнів (саун) без огляду на те, що вони мають у власності абонемент. Таким особам кошти за абонемент не повертаються.

20. Кожен учасник  зобов”заний ознайомитись  з текстом цих Правил перед купівлею абонементу. Купівля абонемента  і користування ним  приівнюються до погодження з цими Правилами.

Розділ 2

Умови   щобо виключення з обігу золотих і срібних абонементів. 

1. Від 08.01.2019 припиняється продаж Золотого і Срібного абонементів.

2. Користувачі, що мають Золотий чи Срібний абонемент, термін дії яких не минув, мають право користуватись ним до закінчення  його терміну дії згідно з правилами користування золотими і Срібними абонементами.

3. Після закінчення терміну ді Золотого чи Срібного абонементу відсутня можливість їх відновлення чи нової покупки.

Розділ 3

Прикінцеві положення

 

1. ”Слов”янка” залишає за собою право  внесення змін  до цих Правил, при чому ці зміни  не повинні бути внесенні як нові Правила.

2. Користувачі абонементів  будуть інформовані про можливі зміни  шляхом розміщення інформації на сайті або оголошень  у вестибюлі  головного будинку басейнів.

3. Скарги і заяви  необхідно подавати в секретаріаті “Слов”янки” за адресою: вул.Слов”янська, 14,  66-400, Гожув Вєлькопольський з понеділка до п”ятниці  від 07.30 до 15.30год.

4. У питаннях, що не врегульовані цими правилами, рішення приймає керівництв ТзОВ СРК “Слов”янка”.

5. Від 08.01.2018 року  припиняють свою дію Правила Блакитного абонементу  “Слов”янки” затверджені рішенням №40\2015 від 25.11.2015року.