Правила  проведення  занять  ‘’Мама  з  малечею  у воді’’

1.Організатором  занять  „Мама з  малечею  у воді”  є  ТзОВ  Спортивно-оздоровчий  комплекс „Слов’янка” (  далі –  організатор)

 1. Участь у заняттях є  можливою  після  виконання  наступного:

–   покупка  абонементу;

–   подання  в  організатора   підписаної  іменем  і прізвищем  заяви-згоди  щодо  акцептації  правил  внутрішнього  розпорядку ТзОВ  Спортивно-рекреаційного  центру „Слов’янка’’;

– пред’явлення  в касі  комплексу  викупленого  абонементу   при  кожному  вході  на заняття з  метою  обліку  використаних  занять.

 1. Кожний користувач зобов’язаний  ознайомитись  з   вказаними  правилами  перед  купівлею  абонементу,  покупка  якого   рівнозначна  із  ознайомленням  з  правилами  і  їх  акцептацією.

4.Заяви-погодження  щодо  участі  у  заняттях  „Мама  з  малюком  у  воді”  видаються  при  купівлі  абонементу,  а також  доступні  в Пункті  обслуговування  клієнта   Організатора,  а також    в  електронній  формі  для  видруку  на  сайті www.slowianka.pl  в закладці  «формуляри».

 1. Батьки або опікуни   дитини  зобов’язані  надати  організатору  підписані  іменем  і прізвищем   заяви  щодо  участі  у  заняттях  „Мама  з  малечею  у воді”  в день  першого  заняття  перед  його  початком.  Заяви,  підписані  раніше,   можна  залишити у пункті  обслуговування  клієнта  Організатора  у  скриньці „Для  кореспонденції”  в   робочих  днях  і годинах  басейну.  У  день  початку  занять  вищевказані  заяви  мають  бути  віддані  тільки  до рук    аніматора  занять-опікуна  групи, до  якої  віднесено   одного з  батьків і дитину.
 2. Оплата за заняття „Мама  з  малечею у воді”  має  форму  абонементу  і носить    кількісний   і часовий  характер.
 3. Оплата за абонемент  становить 20  злотих  і не  підлягає  поверненню  після  його  використання (  абонемент  залишається  власністю  клієнта).  Його  можна  використати  при  купівлі  інших  послуг.  У  випадку  втрати  абонемента  учасником  курсу,  організатор  видає  Дублікат  абонементу  за  додаткову  оплату, що  становить 20 злотих.
 4. Терміни початку і закінчення  занять  подаються  перед  початком  курсу. Терміни  можуть  бути  змінені  з  поважних  причин  з  вини   Організатора,  таких  як: аварія  басейну,  проходження  змагань  в  басейнах  Організатора.  В разі  відміни  занять з  вищевказаних  причин,  курс  буде  продовжено  на  таку  саму  кількість занять. Інформація  про відміну  заняття  буде  надаватись    безпосередньо  учасникам  через  аніматорів –опікунів  груп  в  тижні,  що  передує  тижню  відміни  заняття.  Додатково  інформація  буде  розміщуватись  в  приміщенні  басейнів  Організатора  та на сайті  за  тиждень  до  тижня  відміни  заняття.
 5. При купівлі абонементу „Мама  з  малюком у воді”  клієнт  отримує  абонемент на 10  занять.
 6. За поверненням  коштів за  невикористані  заняття  може  звертатись  клієнт,  що  відмовився  від  участі у курсі  тільки з  поважних  і вмотивованих  причин. Такими  вважаються  підтверджені  документально  об”єктивні  причини, що  мають  триваючий   або  довготерміновий  характер,  незалежно  від  волі  учасника –  наприклад,  довготриваюча  хвороба  або  переїзд  на  проживання в іншу  місцевість.  За  поважні  і  триваючі  не  вважаються  наступні  причини:  незадоволення  з  перебігу  занять,   страх  води  чи  поодинокі  відсутності.
 7. Клієнт повинен розуміти,  що  для  відкриття групи   „Мама з  малюком  у воді”  Організатор  залучив  людський  і фінансовий  ресурс  для  обслуговування  цих  занять,  тому    рішення   про участь у заняттях     повинно  бути  однозначним  і  осмисленим.  У  випадку  сумнівів  щодо  перебігу  занять   Організатор  пропонує  скористатись з  занять   індивідуальних.
 8. У випадку відмови  від  курсу з  поважних  причин,  Клієнт  зобов’язаний  оплатити  фактично  використані  послуги,  а також  кошти,  пов’язані  з   відкриттям  курсу  і  відмовою  від нього.  Розрахунок,     про який  мова в п.13  описує  як  кошт  Організатора  на відкриття  курсу,  так  і   кошти  відмови  Клієнта  від  занять,  а  також  вартість  фактично  використаних  занять.
 9. Курс 10 занять:

Кількість   пропущених  занять під  час 10-денного  курсу

Сума  коштів  до  повернення  Клієнту

До 3 занять

0 злотих

4-6занять

Ціна  курсу *кількість  пропущених  занять/10*55%

7-8занять

Ціна  курсу *кількість  пропущених  занять/10*65%

 

 1. У випадку, якщо  клієнт  викупив  курс „Мама  з  малечею  у воді” і  відмовився  від  нього  протягом 3  робочих днів  з  дня  купівлі  абонементу  або  від  дня  першого  заняття,  в якому   клієнт    взяв  участь,  або   не  беручи  участі   в  жодному  занятті,  або  використовуючи  тільки 1 заняття,  Організатор  допускає   повернення   невикористаних   згідно    абонементу   коштів  за  невикористані  заняття   зменшену  на 70  злотих. Ця сума  стягається  Організатором  одноразово  за організацію курсу і особові  витрати.  Одночасно  Клієнт  повинен  виконати  наступні  умови:

–   вдало  подати  відмову   від  курсу  Організатору (  телефоном  або  особисто) протягом 3  робочих  днів  від  дня  покупки  абонементу  або  від  дати  перших  відбутих  занять. Вдало  означає    прийняття    та  фіксація  інформації  про  відмову   уповноваженою  особою  Організатора

– подати  письмову  відмову  згідно  з  інструкціями,  поданими в п.17  в термін  до  10  календарних  днів  від  дня  покупки  абонементу  або  від  дня  першого  фактично  відбутого  заняття

Подані  вище  вимоги  мають  створити  Організатору  можливість   записати  на  курс  іншого  учасника.

15.Звернення  щодо  повернення  коштів  після  закінчення  курсу  має  бути   вмотивованим  і з  поважних  причин ( п.10).  Подання письмової  відмови    можливе  не  пізніше,  ніж 30 днів  від  дня  закінчення курсу.

 1. Питання повернення коштів    розглядається  керівництвом  ТзОВ 'Спортивно-рекреаційного  комплексу ”Слов’янка’’   протягом 30  днів  від  дня  подання  заяви  про  повернення  коштів  до секретаріату  Організатра.
 2. З метою реалізації   відмови  від  курсу  Клієнт  зобов’язаний  подати    заяву з даними  учасника:  імені,  прізвища,   адреси  проживання  і контактного  номера  телефону,  причин  відмови і   суми   коштів заплаченої  за  абонемент  (  треба  подати  копію  чеку  або  інше  підтвердження  внесеної  оплати),  кількості  невикористаних  занять  і допущеного  Організатором  способу  взаєморозрахунку.
 3. На підставі  погодженої  відмови  кошти  повертуються Клієнтові  в один з  наступних  способів:

– перенесння  на  оплату  інших  послуг,  що  доступні  в об”єті  Організатора –    абонемент  на  користування  басейном  або    абонемент на курс „Мама з  малюком у воді”  але  на  інший   найближчий  термін,  за  умови  оплати   різниці між  вартістю  курсу  і сумою  повернених  коштів.

– повернення  на банківський  рахунок  після  подання в письмовій  відмови  номера  рахунку  і  даних  власника  рахунку (  прізвище,  ім”я, адреса)

– готівковій    формі    у  головній касі  Організатора   з  понеділка до п”ятниці   від  години 7.30  до  години 15.30  з  пред’явлення  документа,  що  посвідчує  особу.

 1. Курс занять „Дитина з батьками у воді” складається з  10 занять, що  відбуваються   групово 1 раз в тиждень.   На 1  аніматора  під  час  занять  може  припадати  мінімально 4, а максимально – 6  батьків з  дітьми.

20.Тривалість  заняття –   мінімум 30 хвилин.  Тривалість  заняття  може  бути  змінена в залежності  від  фізичних  можливостей  учасників,   інтенсивності  і складності   завдань.  Заняття відбуваються  за  обов’язкового  перебування  одного з батьків ( опікуна)  у воді.

21.Час  перебування  у  басейні  загалом,  що  призначений  для   одного з  батьків (опікуна)  і дитини  під час курсу „Мама  з   малечею  у воді”   становить 75 хвилин. Батьки  щоразу  при      протермінуванні  відведеного  часу   мають  здійснити  оплату  за понаднормовий  час у касах  басейну  відповідно  до  чинного  прейскуранта  басейнових  послуг.  Відсутня  можливість  оплати  за  протермінований час  з  абонементу.

 1. На підставі 1 абонементу на  заняття „Мама  з  малечею  у воді”  можуть  брати  участь 1 з  батьків і 1 дитина.
 2. Діти віком до 3  років,  якщо   така  потреба,  зобов”язані    носити    спеціальні  підгузки  для   плавання.
 3. Аніматори – опікуни груп, що  проводять заняття  несуть  відповідальність за  учасників від  моменту  початку  занять  до їх  закінчення. За  початок  занять  вважається  перекличка  для  перевірки  присутності  учасників,  а за  закінчення –  кінцева  збірка  учасників.
 4. Учасники занять „Мама з  малечею у воді”    поділяться  на  групи в залежності  від  вмінь, навичок і досвіду  перебування у воді  батьків та їх    дітей.
 5. Входження до води  під  час  відсутності  аніматора – опікуна  заняття  заборонено,  крім  того  учасник  занять  разом з  дитиною  не  можуть  створювати  небезпеки для  себе  та  інших  учасників занять.
 6. Перед входженням до  води  учасники  курсу „Мама  з  малечею  у воді” зобов’язані  скористатись  душем.
 7. Організатор курсу „Мама з  малечею   у воді”   не  диспонує  басейном,  котрим  могли б  користуватися  тільки  немовлята  та  дітки до 3 років,  у зв’язку з  чим  відповідне  заняття  відбувається  у  виділеній для  цього  частині  басейну  загального  користування,  параметри  якого  не    відповідають  вимогам  Розпорядження  Міністра  охорони  здоров”я  від 09.11.2015  в  справі  вимог,  яким  повинна  відповідати  вода в басейнах ( Dz.U. z 2015r., poz. 2016). Одночасно  Організатор  інформує, що  басейн  відповідає  усім  вимогам,  визначеним цим  Розпорядженням, щодо  басейнів  загального  користування.

29.Батьки, що  будуть  брати участь у заняттях, зобов’язані   ознайомитись з  Правилами  користування  компексом  басейнів,  Правилами курсу „Мама з  малечею у воді”  а  також  з  іншими  обов’язковими на  басейнах  правилами.

 1. Скарги і заяви просимо  подавати в  пункті  обслуговування  клієнта ТзОВ Спортивно-Рекреаційний  комплекс „Слов’янка’  по  вул.Слов’янській, 14 в  Гожуві Вєлькопольскому,  чинному з  понеділка по  четвер  в годинах: 10.00-18.00, п’ятниця  в годинах 09.00-17.00.

31.Термін  розгляду  заяв і скарг  складає 30днів.

 1. Ці Правила набирають чинності   від 29.08.2022  і одночасно     анульовують   Правила занять „Мама з  малечею у воді”,  затверджений   рішенням  керівництва №48   від 25.08.2021

  

Заява  щодо     участі   у  програмі „Мама з  малечею  у воді”

 

Ім”я   і  прізвище  дитини_______________________________________________

Ім”я і прізвище батьків_________________________________________________

Контактний номер  телефону____________________________________________

Електронна пошта_____________________________________________________

Я  нижче підписаний (на) мама (батько) опікун дитини –  учасника занять „Мама  з  малечею  у воді”  підтверджую, що:

 • Ознайомився (лась) з правилами  занять «Мама з  малечею у воді»  і з  ними  погоджуюсь;
 • Мій стан  здоров’я (стан  здоров’я  моєї  дитини)   дозволяє  участь у спортивно-рекреаційних  заняттях  і  відсутні  лікарські  протипоказання  до  участі у таких  заняттях
 • Якщо протипоказання  до  занять  виявляться  під  час  участі у заняттях  у мене (  моєї  дитини)  під  час  тривання  курсу,  я  особисто  несу  за  це  відповідальність;
 • Я здорова (вий),  моя  дитина  здорова  і ми  не  маємо  симптомів  захворювання  чи  симптомів,  що  вказували б  на  інфекційне    захворювання

 

Дата, ім’я  і прізвище дорослого  учасника