ПРАВИЛА  ШКОЛИ  ПЛАНАННЯ СЛОВЯНКИ

 1. Організатором курсу навчання  і  вдосконалення  навичок  плавання   „Слов’янки”  є   ТзОВ спортивно-рекреаційний   комплекс „Слов’янка’’  далі – Організатор.
 2. Участь курсантів у  програмі  навчання   можливе   тільки  по  виконанню   ними  або  їх  опікунами   наступних  дій:

–   оплату  курсу (  покупка  абонементу)

–   подання Організатору   підписаних   іменем  і прізвищем згод   щодо  занять у  Школі  Плавання „Слов’янка’’

– пред’явлення в касі  чинного  абонементу  Школи  плавання Слов’янки   перед  входом  на  кожне  заняття  з  метою  розрахунку  відбутих  занять.

 1. Згоди щодо занять в   Школі  Плавання Слов»янки  видаються  учасникам   та  їх  опікунам   при  викупленні  абонементу  на  заняття,  а також  додатково    їх  можна  отримати в Пункті  Обслуговування  Клієнта,  касах  басейну  Організатора  або  у Керівника  Школи  плавання Слов’янки. Також  вони  доступні  в  електронній  формі   на  сайті www.slowianka.pl  в  закладці формуляри.
 2. Учасник курсу або  його  юридичний  опікун  зобов’язані  надати Організатору  підписані   чительно   Згоди,  що  мають  відношення   до  занять в Школі  Плавання  найпізніше, –  в день  початку  занять  перед   їх  початком.  Згоди,  що  підписані  раніше,  можна  залишити в  Пункті  Обслуговування Клієнта  Організатора –  у скриньці  для  кореспонденції  у  днях  і  годинах  роботи    басейнів.  В  день   початку  занять   згоди  необхідно  надати    виключно  до  рук   інструктора – опікуна  групи  до  якої  приділено   учасника   або  Керівнику  Школи  Плавання Слов’янка  особисто.
 3. Кожен учасник має  обов’язок  ознайомитись   зі  змістом  цих  правил  перед  викупленням  абонементу. Купівля  абонементу  прирівнюється  до  ознайомлення  з  правилами   і  їх  акцептацією.
 4. Оплата курсу  має  форму  абонементу, що   носить  характер   кількісний  і часовий.
 5. Оплата за видання  абонементу  становить 20 злотих  і  не  підлягає  поверненню після  його  використання ( абонемент  залишається у власності  учасника). Він  може  бути  використаний  при  оплаті  інших  послуг. У  випадку  втрати  абонементу  учасником  курсу,  Організатор  видає  дублікат  абонементу  за  додаткову  оплату – 20 злотих.
 6. Терміни початку і закінчення  курсу   оголошуються  перед  їх  початком. Вони  можуть бути змінені з  поважних  і об’єктивних  причин,  що  не  залежать від  волі  Організатора,  наприклад:    технічна  аварія   або  спортивні  змагання   в  басейнах  Організатора. У  випадку    відміни  заняття   з  вищевказаних  причин,  курс  буде  продовжено   на  таку  саму  кількість   навчальних годин. Інформація  про відміну  заняття  буде  надаватись   інструкторами  безпосередньо  учасникам  під  час  занять в  тижні,  що  передує тижню   відміни  заняття. Додатково  інформація  буде  розміщена   формі  письмового   оголошення на  касах  басейнів,  а також  на сайті   Організатора   за  тиждень  до  відміненого  заняття.
 7. При купівлі курсу  клієнт  отримує  абонемент на 10  або 20  занять в залежнoсті   від  викупленого  курсу.
 8. За поверненням коштів  за  викуплений  абонемент  може  звернутися клієнт,  який  залишив  заняття  під  час  тривання  курсу  тільки  з  поважних  і вмотивованих  причин. Поважними  вважаються   документально  підтверджені причини,  об’єктивні,  такі, що  мають   триваючий   характер  незалежно  від  волі  учасника –   наприклад,  довготривала  хвороба  або  зміна  місця  проживання. Поважними  і об’єктивними  не  вважаються  причини  такі  як:  незадоволення  з  перебігу  курсу,  страх  води  або  поодинокі  відсутнсті.
 9. Клієнт повинен усвідомити факт,  що  створення групи   тягне  за  собою  залучення  люських  ресурсів,  а також  коштами,  пов»яаними  з  обслуговуванням  курсу,  які    накладаються  на Організатора,  тому   рішення  про участь у курсі    повинно  бути продуманим  і однозначним. У  випадку  сумнівів щодо  проходження  курсу  Організатор  рекомендує  скористатись  індивідуальними  заняттями.
 10. 12. У випадку відмови  від  занять з  поважних  і  триваючих  причин,  учасник  курсу  зобов’язний  до  оплати   за    використані послуги,  а також  до  покриття коштів  участі у курсі і відмови  від  нього. Розрахунок,  про  який  іде  мова в п.13  визначає   в  процентному  відношенні   кошти  відмови  від  курсу, пов’язані з  видатками організатора (п.11),  а також  вартість  використаних  занять.
 11. Розрахунок коштів, що повертаються  клієнтові  у  випадку    акцептованих  Організатором  причин  відмови  від  курсу:

Курс 20  занять

Кількість  пропущених  занять  під  час 20-денного курсу

Сума  коштів,  що  повертаються  клієнту  у  формі,  вибраній з п.16

До 5 занять

0 злотих

6-9 занять

Ціна  курсу* кількість  пропущених  занять/20  занять *50%

10-14  занять

Ціна  курсу* кількість  пропущених  занять/20  занять *55%

15-18 занять

Ціна  курсу* кількість  пропущених  занять/20  занять *65%

 

    Курс   10 занять

Кількість  пропущених  занять  під  час 10-денного курсу

Сума  коштів,  що  повертаються  клієнту  у  формі,  вибраній з п.16

До 3 занять

0  злотих

4-6 занять

Ціна  курсу* кількість  пропущених  занять/10  занять *55%

7-8 занять

Ціна  курсу* кількість  пропущених  занять/10  занять *65%

 

 1. У випадку, якщо  Клієнт  купив  курс  і   протягом 3    робочих  днів  відмовився  від нього  або  від  дня  першого  заняття,  не  беручи  участі    у  жодному  занятті,  або  використавши  тільки 1 заняття,  Організатор  допускає  повернення  решти  коштів  за  невикористані  заняття,  додатково  стягнувши 70 злотих. Ця  сума  стягується  одноразово   на  покриття  організаційних  і  особових  витрат.  Додатково  треба   виконати  наступні  вимоги:

–   успішно  повідомити  про відмову  Організатору,  особисто  або  телефоном,  протягом 3 робочих  днів   від  дня  купівлі  абонементу  або  від  дня  першого  використаного заняття (  успішно    означає   отримання  і   реєстрація  інформації  про  відмову  Організатором)

–  подати письмову  відмову   згідно  з  вказівками,  поданими в п.17  в термін   до  10  календарних  днів з  дня  купівлі  абонемент  або  від  дня  першого  використаного  заняття.

Описані  вище  умови  мають створити організатору   можливість  записати на курс  іншого  учасника  замість  того,  хто  відмовився.

 1. Звернення щодо повернення коштів   після  закінчення  курсу   має  бути  мотивоване (п.10). Подання письмової  відмови  не  може  наступити   пізніше,  ніж 30 днів  від  дня  закінчення курсу.
 2. Заява про повернення  коштів  щоразу  розглядається  керівництвом ТзОВ Спортивно-рекреаційний  комплекс „Слов’янка”  протягом 30 днів  від  дня  отримання   заяви.
 3. З метою реалізації   відмови  від  курсу  Клієнт  зобов’язаний до  подання  письмової  заяви   про  відмову  від  курсу   з  поданням  даних  учасника ( імені,  прізвища,   адреси  проживання і номера  контактного  телефону),  причин  відмови,  суми  коштів,  оплачених  за курс ( треба  надати  копію   чеку або  підтвердження  банківського  перерахунку),  кількості невикористаних  занять   і  вибраного  учасником   і  акцептованого  Організатором  способу  взаєморозрахунку.
 4. Кошти на підставі  акцептованої  відмови   повертаються  учаснику   або  його  юридичному  опікуну  в трьох  формах:

 – перенесення  на  оплату  інших  послуг, що  доступні   на  об’єктах  Організатора у  сфері    послуг  басейнів,  таких  як  викуплення  абонементу  на  басейн  чи   абонемент  на  навчальний  курс   плавання у наступний  найближчий  термін (  при  умові   оплати  різниці,  що  виникає з  різниці  між  100%-відсотковою  вартістю  курсу   і   сумою  повернених  коштів.

– оплата  на  банківський  рахунок  після  подання    в письмовій  відмові  номера  банківського рахунку   і  даних   власника  рахунку  –  імені,  прізвища  і адреси  проживання)

–  готівковій,   в  головній  касі  Організатора,  що  працює   з  понеділка  по п’ятницю  в  годинах: 07.30 – 15.30  після  пред’явлення   документу,  що  посвідчує  особу  учасника   або  його  юридичного  опікуна.

 1. Курс для    осіб у  віці   понад 4  роки (  діти,  молодь,  дорослі)  включає  20  занять в групі,  котрі  відбуваються 2  рази в тиждень.  Курс  для  дітей  у віці  3-4  роки   охоплює 10  занять  у групі. Заняття  відбуваються 1 раз в тиждень.  Кількість  учасників, що  припадають  на  1 інструктора,  не можу  перевищувати 15.
 2. Заняття для учасників  у  віці  понад 4  роки  триває 45  хвилин,  за  винятком  перших  занять,  які  можуть  тривати 30 хвилин.  Заняття для  дітей  віком 3-4 роки  тривають 30 хвилин  і  відбуваються  за  обов’язкової  співучасті    одного  з  батьків  або  юридичного  опікуна  у воді.  Час  заняття  може  бути  змінений  в залежності від   фізичних  можливостей  учасників,  завантаженості  басейну  і складності   заняття.

21.Час   на  басейні,  відведений  для  учасників  курсу, – 75  хвилин.   У  випадку     протермінування   цього  часу,  учасник  курсу     або  його  опікун  кожного  разу   після  виходу  з  басейнів   зобов’язані  оплатити    за  протермінований  час   згідно  з  актуальним  прейскурантом    на  послуги  басейнів.  Відсутня  можливість  оплати  за  протермінований  час     абонементом.

 1. З дітьми  віком 3-4роки   під  час  занять  у  воді  повинні  перебувати  дорослі.  В  цьому  випадку   участь    особи  дорослої  у  занятті є  безкоштовною. Функція   особи  дорослої   в  цьому  випадку   полягає   на  допомозі  і  мотивації  дитини  через  свою  присутність,  якщо    інструктор         вкаже  таку  потребу,  але  без  інтеграції  у   хід  заняття,  яким  керує  інструктор.  Під  час  перебування  на  бар’єрах  басейну на    батьків  і  опікунів  поширюються  всі  актуальні  правила.
 2. У випадку старших  дітей  і в разі,  якщо  цього  вимагає  ситуація,  один з  батьків  або  опікун  мають  можливість  увійти  до  роздягальні  з  метою  переодягнути  дитину,  використовуючи  спеціальну 20-хвилинну  перепустку  у  межах  викупленого  курсу. У  випадку  протермінування  цього часу,  батьки ( опікун)  зобов’язані  заплатити   за  цілий  час,    проведений  у  платному  секторі  ( 20 хвилин + час  протермінований)  згідно з  актуальним  прейскурантом  Спортивно-рекреаційного  комплексу „Слов’янка”  стосовно  похвилинної  оплати.
 3. Незалежно від умов,  зазначених в п.20,22 батьки  або  опікун  можуть  користуватись    послугами  басейнів  Організатора  за  умови  купівлі    квитка.
 4. Діти віком до 3 років,  якщо  є  така необхідність,   зобов’язані   під  час  занять у воді   використовувати   спеціальні  підгузки  для  плавання.
 5. Інструктори, які ведуть заняття,  несуть відповідальність за  учасників  від  моменту  початку  заняття  до  його  закінчення. За  початок  заняття  вважається   момент зборів  з  метою  перевірки  присутності,  а за  момент  закінчення –  кінцева  збірка учасників.
 6. Учасники курсу поділяються на групи   за  віковою  категорією  і навиками  плавання.
 7. Вхід до води під час   відсутності  інструктора,  що  веде  заняття,  заборонено,  крім  того  учасник  не  може  створювати  ситуації,  небезпечної  як  для  нього  самого,  так і для  інших  учасників курсу.
 8. Перед входженням до  води,  учасники  зобов’язані  скористатись  душем.
 9. Учасники курсу зобов’язані  ознайомитись з  цими  правилами,  Загальними  Правилами Спортивно-рекреаційного  комплексу  „Слов’янка’’,  а також  до  дотримання цих  правил.
 10. Скарги і заяви просимо  подавати до  Керівника  Школи Плавання „Слов’янки”  або  у Пункті  обслуговування  клієнта  ТзОВ «Слов»янка»,  розташованого  по вул.Слов”янській 14  в  Гожуві Вєлкопольському   з  понеділка  по четвер в годинах: 10.00-18.00, в п’ятницю – 09.00-17.00.
 11. Скарги в Пункті Обслуговування  клієнта  просимо  подавати у письмовій  формі.  Час  розгляду    скарги  Організатором  складає  30 днів.
 12. Ці Правила набирають  чинності 29.08.2022року,  одночасно   анульовуючи  Правила   Школи  Плавання Слов’янки,  затверджені     ухвалою  керівництва  №18/2022   від 07.02.2022року