+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Aktualności

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

1. Zaplanuj swoją wizytę na basenie lub saunie i przygotuj się do niej. Odłóż wizytę jeśli masz gorączkę lub objawy jakiejkolwiek infekcji, a w szczególności dróg oddechowych.

2. Przeczytaj Regulamin Pływalni Covid-19 oraz cennik usług (dostępne na stronie internetowej).

3. Zwróć uwagę, że dostępne są wejścia na basen wyłącznie 60 minutowe. Dłuższy pobyt na basenie, a także pobyt na saunie wiąże się z koniecznością uregulowania dopłat do podstawowej ceny za bilet.

4. Zalecamy dokonywanie płatności elektronicznie, dlatego upewnij się, że masz ze sobą kartę płatniczą ( a w drugiej kolejności gotówkę) na wypadek ewentualnych dopłat.

5. Sprawdź zajętość torów na basenie sportowym lub rekreacyjnym (grafik dostępny na stronie internetowej).

6. Upewnij się, że masz ze sobą maseczkę ochronną (oraz dla osób Ci towarzyszących). Jeśli nie posiadasz maseczki, w pierwszej kolejności po wejściu do holu dokonaj jej zakupu w kiosku.

7. Upewnij się, że masz ze sobą wystarczająco duży ręcznik tak, aby na nim usiąść, postawić stopy i ewentualnie oprzeć się zapewniając brak kontaktu ciała z drewnianymi powierzchniami w strefie saun.

8. Upewnij się, że Twoje klapki lub okularki czy inne przedmioty, które zabierasz na basen są starannie umyte lub zdezynfekowane.

9. Tuż po wejściu do holu basenu, zdezynfekuj ręce korzystając z punktów dezynfekcji rozmieszczonych w obiekcie.

10. Zachowaj odstęp w oczekiwaniu do kasy. Do kasy podchodź pojedynczo. Jeśli jesteś z osobami wspólnie z Tobą zamieszkującymi, możecie oczekiwać i podejść do kasy razem, jednakże wszyscy razem musicie zachowywać odpowiednią odległość od pozostałych osób.

11. W obiekcie pływalni ( basen sportowy i rekreacyjny, sauny) może przebywać jednocześnie maksymalnie 200 osób. Dlatego jeśli przy kasach personel wstrzyma sprzedaż, zachowaj spokój i poczekaj.

12. W strefie saun dostępne będą wyłącznie 2 pomieszczenia z sauną oraz łączka solarniana. W każdej z saun mogą przebywać jednocześnie 4 osoby (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących). Dlatego jeśli limit osób jest wyczerpany, zachowaj spokój i poczekaj lub opuść strefę saun.

13. W strefie zmiany obuwia i suszenia włosów, w szatniach i pod natryskami zachowaj odstęp 2 m od innych użytkowników. Jeśli to niemożliwe, poczekaj, aż osoba przed Tobą odejdzie.

14. W szatniach używaj maseczki ochronnej do momentu przebrania się w strój kąpielowy lub kąpielówki. Następnie zdejmij maseczkę i schowaj ją do swojej torby w szafce. Jeśli używasz maseczki jednorazowej wyrzuć ją do oznakowanego śmietnika. Upewnij się, że Twoja maseczka nie pozostała poza szafką na ławeczce lub podłodze.

15. W strefie natrysków bezwzględnie umyj dokładnie całe ciało wodą z mydłem przed wejściem do hal basenowych.

16. Zachowaj wymagany odstęp od innych w strefie natrysków, w tym celu używaj co drugi prysznic. Jeśli to nie możliwe, zachowaj spokój i poczekaj aż osoba przed Tobą odejdzie.

17. Wchodząc na basen sportowy ustal, które tory są przeznaczone dla Klientów indywidualnych.

18. Możesz wejść na wyznaczony tor pod warunkiem, że nie przekroczysz swoim wejściem maksymalnej ilości osób na torze wynoszącej 4 osoby.

19. Bezwzględnie i ze spokojem wykonuj polecenia i instrukcje wydawane przez ratowników i personel obiektu.

20. Na basenie rekreacyjnym korzystaj z atrakcji pod warunkiem zachowania dystansu wobec innych osób

21. Przed wejściem na zjeżdżalnię dezynfekuj dłonie.

22. Wychodząc z basenów, w strefie natrysków ponownie dokładnie umyj się.

23. Wracając do szafki w pierwszej kolejności nałóż maseczkę ochronną, następnie kontynuuj czynności przebrania, suszenia. Pozostań w maseczce aż do opuszczenia budynku.

24. Unikaj gromadzenia się w holu, na korytarzach i wszelkich ciągach komunikacyjnych, a także na terenie całego obiektu. Na dziecko , członków rodziny lub przyjaciół zaczekaj na zewnątrz budynku.

25. Trybuny do odwołania pozostają zamknięte, zrezygnuj z ich odwiedzania.

 

 

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych rad.