Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

REGULAMIN KOMPLEKSU BASENÓW W OKRESIE EPIDEMII  COVID-19 W CSR „SŁOWIANKA”

 1. W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych – w trosce o zdrowie klientów, w związku
  z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) wprowadza się z dniem 28.03.2022 r. do odwołania „Regulamin kompleksu basenów w okresie epidemii Covid-19 w CSR Słowianka”, zwany dalej w skrócie „Regulaminem pływalni Covid-19″ , który obowiązuje wszystkich użytkowników zespołu obiektów: basenu sportowego, basenu rekreacyjnego wraz z atrakcjami wodnymi oraz saun.
 2. Przed wejściem na teren kompleksu basenów i saun należy zapoznać się z obowiązującymi regulaminami:

– niniejszym Regulaminem pływalni Covid-19,

– Regulaminem kompleksu basenów CSR „Słowianka”

 – Regulaminami atrakcji wodnych,

 – Regulaminem saun.

 Regulaminy dostępne są: na stronie www, w wyznaczonych miejscach holu basenu.

 1. Wejście na teren strefy kompleksu basenów oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych we wszystkich wymienionych w punkcie 2 regulaminach.
 2. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
 3. Każdy użytkownik saun ma obowiązek stosować się do poleceń pracowników sauny dotyczących przestrzegania wymogów sanitarnych.
 4. Zakazuje się Klientom przebywania w obiekcie (również w holu) w godzinach innych niż godziny otwarcia dla Klientów, to jest od 6:00 do 21:45. Obowiązek ten istnieje również gdy drzwi wejściowe budynku basenowego pozostają otwarte.
 5. Zasady opieki nad osobami niepełnoletnimi na obiektach CSR „Słowianka” regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu basenowego ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk, dezynfekcja, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.
 7. Po wejściu do obiektu powinno się zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym celu rozmieszczone
  i oznakowane w obiekcie dozowniki. Zaleca się również korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk w innych miejscach i przejściach (np. w szatniach).
 8. W przypadku, gdy klient korzysta z maseczki ochronnej, to po przebraniu każdy ma obowiązek pozostawienia swojej maseczki, zabezpieczonej w osobistym plecaku, torbie lub woreczku foliowym
  w szafce. Zabrania się pozostawiania maseczek poza szafkami. Maseczki jednorazowe należy wyrzucać do specjalnie wydzielonych pojemników na śmieci.
 9. Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
 10. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem na nieckę basenu.
 11. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu basenowego, a także zastosować się do zaleceń wynikających
  z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.
 12. Zarządca basenu zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do przeczytania aktualnych komunikatów (grafików) dotyczących rezerwacji torów na basenie sportowym.

                                                                                       

 

 

Zarząd CSR „Słowianka”