BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zapraszamy

KORTY TENISOWE

Rodzaj usługi

Cena brutto w PLN

Wynajem kortu od poniedziałku do piątku (80 min.)

 

30,00

Wynajem kortu w soboty i niedziele (80 min.)

 

35,00

Dopłaty za przekroczenie czasu od poniedziałku do piątku

 

0,65 za każdą minutę

Dopłaty za przekroczenie czasu w soboty i niedziele

 

1,00 za każdą minutę

Opłata za 15 minut natrysku/szatni

 

 

Dopłaty za przekroczenie czasu natrysku/szatni

 

 

Depozyt (za zawartość jednej koperty bezpiecznej)