Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne “Słowianka”

Zarząd:
Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak- Perka

Członek Zarządu- Wiceprezes- Agnieszka Surmacz

 

 

Prokurent:
Katarzyna Chojnacka- Niklas

 

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Woropaj

Członek Rady Nadzorczej – Renata Rój

Członek Rady Nadzorczej – Maciej Maciejewski

Członek Rady Nadzorczej – Rafał Czepil

Członek Rady Nadzorczej – Małgorzata Domagała