+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne “Słowianka”

Zarząd:
Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak- Perka

 

 

Prokurent:
Katarzyna Chojnacka- Niklas

Krzysztof Witek

 

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Woropaj

Członek Rady Nadzorczej – Renata Rój

Członek Rady Nadzorczej – Maciej Maciejewski

Członek Rady Nadzorczej – Izabela Piotrowicz