Program półkolonii

 
PROGRAM SPORTOWYCH PÓŁKOLONII
Dzień
godzina
zajęcia
Poniedziałek
   9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE – PRZYDZIAŁ DZIECI DO GRUP I WYCHOWAWCÓW
9:30
Pogadanka z dziećmi na temat zasad bezpiecznego pobytu na półkoloniach Słowianki
10:15
Zajęcia integracyjne dla dzieci
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
GRY I ZABAWY SPORTOWE
– boisko wielofunkcyjne
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Wtorek
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30
WARSZTATY BALONOWE
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE- „KOLOROWE FANTAZJE NA METRY”
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Środa
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30
WARSZTATY BĘBNIARSKIE – „W AFRYKAŃSKIM ŚWIECIE BĘBNÓW”
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Czwartek
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. PODCHODY. II ŚNIADANIE W TERENIE

11:00
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:00
OBIAD
14:00
KRĘGIELNIA
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Piątek
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30
ZABAWA  „TALENT SHOW”
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
EKOWARSZTATY – EDUKACJA EKOLOGICZNA, WARSZTATY RECYKLINGOWE
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego

Godziny poszczególnych zajęć ( nie dotyczy rozpoczęcia i zakończenia ) maja charakter orientacyjny. W sytuacjach niezależnych od organizatora, CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do zmiany programu sportowych polkolonii.

 
PROGRAM SPORTOWYCH PÓŁKOLONII 10.07-14.07.2023
Dzień
godzina
zajęcia
Poniedziałek
   9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE – PRZYDZIAŁ DZIECI DO GRUP I WYCHOWAWCÓW
9:30
Pogadanka z dziećmi na temat zasad bezpiecznego pobytu na półkoloniach Słowianki
10:15
Zajęcia integracyjne dla dzieci
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
GRY I ZABAWY SPORTOWE
– boisko wielofunkcyjne
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Wtorek
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30
WARSZTATY BALONOWE
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
ZAWODY SPORTOWE DLA DZIECI
– boisko wielofunkcyjne
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Środa
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30
Zabawy z chustą. II śniadanie w terenie
11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00

WARSZTATY PLASTYCZNE

 

 

15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Czwartek
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30

Zabawy na świeżym powietrzy. Podchody. II śniadanie w terenie

11:00
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:00
OBIAD
14:00
KRĘGIELNIA
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego
Piątek
9:00
Zbiórka BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9:30

Poranny trening z Adrianem Klincewiczem . Gry i zabawy sportowe- boisko wielofunkcyjne

 

 

11:30
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
oraz gry, zabawy i animacje na BASENIE REKREACYJNYM
13:30
OBIAD
14:00
EKOWARSZTATY – edukacja ekologiczna, warsztaty recyklingowe
15:00
ODBIÓR DZIECI W HOLU GŁÓWNYM boiska wielofunkcyjnego

Godziny poszczególnych zajęć ( nie dotyczy rozpoczęcia i zakończenia ) maja charakter orientacyjny. W sytuacjach niezależnych od organizatora, CSR „Słowianka” zastrzega sobie prawo do zmiany programu sportowych polkolonii.