Przewodnik

 Zapisy, dokumenty i opłaty

Udział dziecka w półkoloniach musi być poprzedzony telefonicznym lub osobistym zapisem u pracownika działu marketingu CSR „Słowianka” a następnie opłacony w kasie basenowej ( gotówka, karta, Blik) bądź przelewem elektronicznym na konto:  Lubuski Banku Spółdzielczy  40 83670000 0420 6743 1490 0001 podając w tytule: nazwisko i imię dziecka oraz dokładny termin „od … do” opłacanego turnusu.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dostarczenie wypełnionej dokumentacji tj. Karta Kwalifikacyjna Wypoczynku, deklaracja uczestnictwa i zgody RODO, opcjonalnie zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu. Podpisy składać może wyłącznie rodzic bądź opiekun prawny. Komplet dokumentów należy dostarczyć w możliwie najszybszym terminie po dokonaniu zapisu. Jego brak skutkuje niemożliwością pozostawienia dziecka pod opieką organizatora.

 

Jak spakować plecak?

Do plecaka należy zapakować bidon na wodę lub butelkę z nietłukącego się materiału. Chusteczki higieniczne.

Wygodne, sportowe obuwie zmienne, strój kąpielowy, ręcznik, klapki basenowe. Opcjonalnie czepek, gumka / frotka do długich włosów, szczotka.

Ewentualne kremy ochronne przed promnieniami słonecznymi, środki odstraszające komary itp. Ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych z możliwością łatwego przebrania w strój sportowy.

 

Posiłek

Wszystkie dzieci podczas porannych zajęć świetlicowych spożywają każdego dnia drugie śniadanie, które serwowane jest przez organizatora. Organizator zapewnia do picia wodę mineralną niegazowaną. Wychowawca każdej grupy będzie napełniać bidony i butelki uczestników wg zapotrzebowania. Jeżeli dziecko nie lubi wody, może przynieść swój ulubiony napój w bezpiecznym pojemniku.

Jeśli dziecko ma alergie pokarmowe, należy zgłosić to kierownikowi wypoczynku. Informacje te będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu posiłku przez firmę cateringową.

 

Zbiórka i odbiór dziecka.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00 zbiórką i kończą o godzinie 16:00. Zbiórka i obiór dzieci odbywają się w Arenie Gorzów.

Samodzielny powrót dziecka do domu lub odbiór przez osobę inną niż rodzic / opiekun prawny, możliwy jest WYŁĄCZNIE PO PISEMNEJ ZGODZIE RODZICA/ OPIEKUNA wskazującej osoby do tego uprawnione.

Odbiór dzieci odbywa się do godziny 16:00. Po tym czasie rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do uiszczenia DODATKOWEJ opłaty w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę.

 

Zaświadczenia do zakładów pracy

Każdy zorganizowany w ramach ferii i wakacji wypoczynek dla dzieci i młodzieży zgłaszany jest do Kuratorium Oświaty. Otrzymane certyfikaty umieszczane są na stronie slowianka.pl przed rozpoczęciem turnusu. Rodzice, którzy ubiegają się o dofinansowanie z zakładu pracy, potrzebujący w tym celu zaświadczenie Organizatora, proszeni są o przesłanie prośby drogą e-mailową zawierającą:

– imię i nazwisko dziecka

– termin uczestnictwa w wypoczynku

– nazwę zakładu pracy.

Powyższe informacje wysłać należy na adres r.wieczorek@slowianka.pl

 

 Nieobecności / zwroty

Jeżeli dziecko opuści dzień półkolonii, nie będzie mogło odrobić go w innym terminie. Zgodnie z Regulaminem, telefoniczne zgłoszenie nieobecności danego dnia przed godziną 8:00 pozwala na uzyskanie zwrotu w wysokości 85,00 zł.  Wszelkie zwroty odbywają się na podstawie pisemnej prośby, którą można wysłać elektronicznie na adres sekretariat@slowianka.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu CSR „Słowianka”. Szczegóły opisane są w Regulaminie Sportowych Ferii dostępnym na slowianka.pl.

 

Ważne informacje

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są (oprócz wpisu do karty kwalifikacyjnej) do poinformowania kierownika wypoczynku przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i sprawach istotnych związanych z bezpieczeństwem i komfortem dziecka. Dotyczy to przede wszystkim chorób, alergii, diet, fobii itp.

Organizator nie odpowiada za przedmioty typu smartphony, tablety, smartwatche czy pieniądze lub karty płatnicze, które dzieci przyniosą na zajęcia.

Rzeczy pozostawione po zakończonym turnusie można odebrać w terminie 7 dni od zakończenia ostatnich zajęć. Po tym czasie zostaną przekazane do ogólnego magazynu rzeczy znalezionych.

Wszystkich uczestników obowiązuje kultura osobista i tolerancja względem poglądów i narodowości pozostałych dzieci.

Nagminny brak posłuszeństwa, a w szczególności zachowania agresywne, naruszające cielesność i narażające na niebezpieczeństwo siebie i innych wiąże się z usunięciem z listy uczestników.

Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać kierownikowi wypoczynku lub pracownikowi działu marketingu i logistyki CSR Słowianka osobiście w pok. 106 administracji lub telefonicznie 95 7338 506, 95 7338 508, 95 7338 501.