Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

  1. W każdy poniedziałek w godzinach od 20:00 do 21:00 z lodowiska korzystać mogą wyłącznie osoby z zaawansowanymi umiejętnościami jazdy na łyżwach.
  2. Każdego uczestnika Godzin Zaawansowanych obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Lodowiska, Regulaminu Lodowiska w okresie epidemii COVID-19, a także niniejszego regulaminu.
  3. Zakup biletu na lodowisko podczas Godzin dla Zaawansowanych wiąże się z akceptacją regulaminów wymienionych w pkt. 2 i przyjęciem obowiązku ich przestrzegania.
  4. Każdy uczestnik przed pierwszym wejściem na obiekt w czasie godzin zaawansowanych, zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia Uczestnika Godzin dla Zaawansowanych, dostępnego w kasie lodowiska. Po uzupełnieniu danych i złożenia czytelnego podpisu uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument w celu weryfikacji pracownikowi kasy i tam go pozostawić.
  5. Każdy uczestnik jazdy zaawansowanej, podczas przebywania na lodzie, zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego.
  6. Wejścia na obiekt w godzinach zaawansowanych powinno być świadome i przemyślane. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników, pracownik CSR „Słowianka” ma prawo oceny umiejętności użytkownika i poprosić go  o opuszczenie tafli podczas godzin zaawansowanych, jeśli w ocenie pracownika nie posiada wystarczających umiejętności. Słowianka nie zwraca kosztu zakupu biletu wstępu dla wyproszonych osób.

  CSR „Słowianka” ma prawo do zmiany dni i godzin a także odwołania jazdy dla zaawansowanych

 

 

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
„Słowianka” Sp. z o.o.