Maluch w Wodzie

Zajęcia w wodzie to wesoła, ciekawa i zdrowa forma spędzania czasu

ETAP „0” dedykowany dla rodziców dzieci w wieku od 3-go miesiąca życia do 3 lat. Na tym etapie zapoznamy Państwa z wymienionymi poniżej zagadnieniami.

Oswojenie dziecka z wodą

 • Przygotowanie dziecka do wejścia do wody;
 • Techniki wchodzenia do basenu;
 • Techniki polewania:

– Kropienie;

– Polewanie dłonią;

– Polewanie przy użyciu konewki;

 • Sposoby bezpiecznego poruszania się z dzieckiem po niecce basenowej i w basenie;
 • Ćwiczenia przy brzegu;

– Sprężynka (odbijanie się od brzegu basenu);

– Podpływanie do ściany;

 • Sposoby ułożenia dziecka:

– Ułożenie na plecach;

– Ułożenie na klatce piersiowej;

 • Stymulacja nóżek dziecka w w/w pozycjach;
 • Zachęcanie dziecka do aktywnego wydechu i podjęcia prób nurkowania;
 • Dodatkowe zabawy i ćwiczenia, które wzmocnią Państwa więzi z Waszymi pociechami;
 • Najczęściej popełniane błędy;

Sposoby trzymania i podtrzymania dziecka w basenie:

– koszyk

Chwyty i ćwiczenia dziecka będącego w pozycji na brzuchu

– Kielich

– Przez bark

– Ukośnie

– Pod klatką piersiową tzw. „Karuzela”

– Wyspa

– Na zgiętym łokciu

– Leżenie na dłoniach rodzica tzw. „Taca kelnera”

Chwyty i ćwiczenia dziecka będącego w pozycji na plecach

– Policzek do policzka

– Za barki „Holowanie”

– Pod główkę

 

OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH ĆWICZEŃ REALIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ INNE ĆWICZENIA UZUPEŁNIAJĄCE I ROZWIJAJĄCE OKREŚLONE UMIEJĘTNOŚCI.

ETAP „1” kontynuacja po ETAPIE „0”, jest to forma kontynuacji zajęć dedykowana dla rodziców dzieci w wieku od 3-go miesiąca życia do 3 lat.

Doskonalenie umiejętności zdobytych na kursie poprzednim

Stymulacja rączek i nóżek w poznanych powyżej chwytach

 • Stymulacja rączek poprzez:

– Sięganie po zabawki

– Poprzez chlapanie

– Naśladowanie ruchów pływaka

 • Stymulacja nóżek poprzez wykonywanie ruchów pływackich

Ćwiczenia przygotowawcze do zanurzenia dziecka:

 • Moczenie raz jednego raz drugiego policzka
 • Wypuszczanie bąbelków
 • Polewanie twarzy

Skoki do wody i nurki

 • Z pozycji siedzącej w chwycie kielich
 • Z pozycji siedzącej z ręką rodzica pod klatką piersiową
 • Na otwartą dłoń i/lub dłonie
 • Skok z asekuracja drugiej osoby
 • Skoki z pozycji stojącej

Ćwiczenia z użyciem rozmaitych przyborów i zabawek, które mają na celu rozwinięcie pamięci mięśniowej, nabywania pewności w wodzie oraz kształtowanie prawidłowych ruchów, które w przyszłości będą podstawą do poznania sportowych styli pływackich.

 

OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH ĆWICZEŃ REALIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ INNE ĆWICZENIA UZUPEŁNIAJĄCE I ROZWIJAJĄCE OKREŚLONE UMIEJĘTNOŚCI.