Parametry / jakość wody

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  „SŁOWIANKA” Sp. z o.o.  w Gorzowie Wielkopolskim

informuje, że wykonane w dniach 22 – 25 stycznia 2024 roku badania wody basenowej spełniają wymogi  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.