+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Parametry / jakość wody

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne  „SŁOWIANKA” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

 informuje, że wykonane w dniach 22-26 lutego 2021 roku badania wody basenowej spełniają wymogi  Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym .

Jednocześnie informujemy, że w dniu 08 marca 2021 roku zaplanowano kolejny pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.