+48 95 733 85 00 ; lodowisko +48 95 733 85 50 sekretariat@slowianka.pl

Reklama i dzierżawa lokali

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

Aktualne lokale do dzierżawy

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o.

w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza

KONKURS OFERT

na dzierżawę kortów tenisowych

znajdujących się w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Słowiańska 14

 1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, której CSR jest użytkownikiem wieczystym. Nieruchomość położona jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej, jej powierzchnia to ok. 8023 m2, nr działki 1577/5 i jest zabudowana kortami tenisowymi oraz trybuną z ławkami z listew drewnianych.
 1. Zakres prowadzonej działalności:
 • Sportowa, rekreacyjna i szkoleniowa zgodna z przeznaczeniem powierzchni
 • Inne usługi – po uzyskaniu pisemnej zgody zarządu Wynajmującego

 

 1. Okres najmu: 7 lat z czego 2 lata gwarantowane bez możliwości wypowiedzenia ze strony Wynajmującego. Następnie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy przed upływem 7 lat z zachowaniem min. 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 1. Minimalna cena wywoławcza – 3 tys. zł netto miesięcznie + opłaty za media zgodnie z faktycznym zużyciem oraz koszty eksploatacji i utrzymania powierzchni najmowanej, w tym powierzchni kortów poprzez ich konserwację oraz uzupełnianie ubytków nawierzchni (w szczególności koszty związane z uzupełnieniem zużytych ruchomości i wyposażenia: słupki metalowe do siatek, siatki, linie plastikowe przymocowane kotwami do kortów, barak metalowy, stanowiska sędziowskie, kosze metalowe, mączka)
 2. Wymagane dokumenty:
  • Wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznymi (urząd skarbowy, ZUS),
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Oferta
 3. Przedmiot najmu można oglądać codziennie w godz. 09:00 – 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie CSR „Słowianka” Sp. z o.o. – tel. 95-7338-500
 4. Termin składania ofert – od dnia opublikowania ogłoszenia, ale nie później niż do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30 osobiście w sekretariacie CSR „Słowianka” Sp. z o.o. lub listownie pod adresem: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 14.
 5. Rozstrzygniecie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 21. kwietnia 2017 r.
 6. Oferta powinna zawierać:
  • Wysokość miesięcznego czynszu netto + VAT
  • Planowane godziny otwarcia obiektu
  • Sposób zagospodarowania obiektu
  • Charakter prowadzonej działalności
  • Ewentualne plany aranżacji powierzchni
  • Proponowane usługi inne
  • Dotychczasowe doświadczenie związane z prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej
 7. Wynajmujący ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 8. Dane techniczne dotyczące przedmiotu najmu do wglądu w sekretariacie „Słowianki”.