Reklama i dzierżawa lokali

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne “Słowianka”

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE

 LOKALU NA TERENIE CSR SŁOWIANKA

 

 

 1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 179,79 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku kompleksu basenów przy ulicy Słowiańskiej 14
  w Gorzowie Wlkp. Oferta dotyczy całej powierzchni, Wynajmujący w tym postępowaniu nie przewiduje możliwości wynajęcia jedynie jej części.
  Kompleks składa się z basenu rekreacyjnego wraz z atrakcjami wodnymi
  i zjeżdżalniami,  basenu sportowego o wymiarach olimpijskich, a także strefy saun wraz z łąką solarnianą. Na pierwszym piętrze znajduje się  restauracja oraz siłownia. Obok kompleksu basenów mieści się budynek, w którym w przez cały rok otwarta jest kręgielnia, a w sezonie zimowym funkcjonuje lodowisko. Do kompleksu obiektów przynależy również duży parking składający się z trzech części.

Bezpłatne miejsca parkingowe, czy dojazd windą na piętro to jedne z wielu udogodnień dla potencjalnych klientów, a sąsiedztwo Hali Widowiskowo-Sportowej znacznie  podniesie  możliwości popytowe na prowadzone usługi.

Przedmiotu najmu nie stanowi jakiekolwiek wyposażenie znajdujące się obecnie
w pomieszczeniach lokalu. Przystosowanie pomieszczeń do własnej działalności odbędzie się na koszt Najemcy i za zgodą Wynajmującego.
Dotychczas lokal wykorzystywany był na usługi spa.

 1. Zakres preferowanej działalności gospodarczej:
  • Usługi z branży beauty
  • Usługi z branży medycznej
  • Inne usługi – po uzyskaniu pisemnej zgody zarządu Wynajmującego
 1. Okres najmu minimum 5 lat z możliwością przedłużenia umowy. Lokal dostępny jest od 01.08.2023 roku.
 2. Cena minimalna wynajmu – 31 zł netto za 1 metr², ogólna łączna powierzchnia 179,79 m². Cena nie zawiera opłat za media, które będą uwzględniane dodatkowo w miesięcznej fakturze. Kaucja wynosi dwukrotność miesięcznego czynszu brutto. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy czynsz wynosi 0 zł (lub pełne 30 dni, w przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego). Lokal można obejrzeć w obecności pracownika CSR Słowianka” z o.o. po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr telefonu 95 733 85 00. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod tym samym numerem telefonu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu najmu

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 179,79 m², znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku basenu przy ulicy Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp., składający się z następujących pomieszczeń:

– recepcja z korytarzem

– gabinety zabiegowe (łącznie 7)

– pomieszczenia gospodarcze wraz z WC

– szatnia dla klientów

– pokój relaksacyjny

 

Poniżej dokładne wymiary powierzchni użytkowej:

 1. Poczekalnia – rejestracja 33,40 m2
 2. Gabinet I 17,46 m2
 3. Szatnia dla klientów 8,03 m2
 4. Przebieralnia 1,70 m2
 5. Gabinet II 12,67 m2
 6. Szatnia personelu 7,51 m2
 7. Pomieszczenie gospodarcze 2,87 m2
 8. WC 2,36 m2
 9. Gabinet III  13,79 m2
 10. Pokój relaksacyjny 13,70 m2
 11. Gabinet IV 14,53 m2
 12. Gabinet V 8,08 m2
 13. Gabinet VI 11,35 m2
 14. Gabinet VII  9,60 m2
 15. Korytarz – komunikacja 22,74 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa lokalu: 179,79 m2

 

II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.Pisemne Wnioski o najem lokalu (Załącznik Nr 1) w zamkniętych kopertach z napisem: „Wynajem lokalu użytkowego w obiekcie basenowym znajdującym się Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 14″, należy składać w sekretariacie CSR „Słowianka” Sp. z o.o. 

 1. Elementy obligatoryjne oferty:
 • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • data sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
 • parafowany przez oferenta projekt umowy najmu,
 • opis planowanego zakresu działalności,
 1. Podpisanie Oświadczenia, o treści jak w załączniku nr 2.
 2. Oferty składać mogą osoby fizyczne i prawne. Osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo.
 3. Oferent musi zaoferować prowadzenie przedmiotu działalności zgodny z punktem 2 powyżej lub uzgodniony z Wynajmującym przed złożeniem oferty. W sytuacji zaproponowania innego przedmiotu działalności lub w sposób nieuzgodniony z Wynajmującym przed złożeniem oferty, oferta może zostać odrzucona.
 4. Z oferentem zostanie podpisana umowa najmu w terminie do 14 dni od zakończenia negocjacji. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego.
 1. Oferent zobowiązany jest również w terminie 14 dni od dnia wydania lokalu wpłacić kaucję w wysokości 2 — krotności miesięcznego czynszu najmu brutto wg zaoferowanej w konkursie stawki w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.
 2. Umowa z najemcą zostanie podpisana na czas określony na okres minimum 5 lat.