Szkoła Pływania Słowianki

Kursy nauki pływania / Kursy doskonalenia pływania

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Організатором індивідуальних занять з плавання у Школі плавання Слов”янки (скоронешо ШПС) є ТзОВ Спортивно-Оздоровчий комплекс “Слов”янка” з місцезнаходженням у місті Гожув Вєлькопольський  по вул.Слов”янській 14, далі — Організатор.
 2. Індивідуальні заняття з плавання ШПС є формою фізичної активності для дітей, молоді і дорослих, під час яких беруть участь 1, 2 або максимально 3 особи одночасно. Суть заняття  полягає на навчанні або вдосконаленні вмінь і навичок з  плавання у виділеному місці на спортивному  або рекреаційному басейні, що проводяться висококваліфікованими інструкторами (особи, працевлаштовані Організатором, що мають відповідні кваліфікації).
 3. Індивідуальні заняття з плавання ШПС доступні у 2 формах:
 • одноразової послуги
 • пакету послуг, що складається з 10 лекцій.

4.Особою, відповідальною за  безпосередню організацію індивідуальних занять і вирішення поточних справ з цього приводу,  є керівник ШПС.

5.Правила продажу індивідуальних занять з плавання, далі Правила,  поширюються на всіх клієнтів, що купляють індивідуальні заняття, а також  всіх учасників, що беруть участь в індивідуальних заняттях, що проводяться на басейні СРК “Слов”янка” по вул. Слов”янкькій, 14 в Гожуві Вєлькопольському.

Розділ 2

Умови участі у заняттях

 

1.Учасником індивідульальних занять з плавання може бути кожна особа, віком від 4 років, у якої відсутні протипоказання з огляду на стан здоро”я до виконання  фізичних вправ у воді.

2.Особа, у якої є протипоказання  або обмеження, що пов”язані з станом здоро”я,  зобов”язана кожного разу  перед початком заняття проконсультуватися щодо можливості участі у заняттях у першу чергу з лікарем, а потім  – з керівником ШПС. Участь у таких заняттях без огляду на протипоказання, відбувається на власну відповідальність учасника  або його опікуна.

3.Приступаючи до занять, входячи до води, учасник підтверджує, що його стан здоров”я дозволяє участь в таких заняттях. У випадку неповнолітніх осіб — відповідальність за їх дії  несен опікун.

4.Кожен учасник або його опікун перед початком занять  зобов”язаний ознайомитись з цими Правилами і Правилами комплексу басейнів.

5.Кожен учасник або його опікун перед початком занять зобов”язаний викупити  одне заняття або пакет занять.

6.Кожен учасник занять або його опікун  зобов”язаний ознайомитись зі змістом цих Правил перед купівленю послуги і перед початком  реалізації послуги. Оплата заняття (пакету занять) прирівнюється до ознайомлення з цими Правилами і погодженням з ними.

Розділ 3

Умови купівлі  і початку  індивідуальних занять у формі пакету послуг

1.Пакет послуг щодо індивідульних занять з плавання ШПС продається у формі абонементу, який включає:

а)10 індивідуальних  занять за участі 1 особи

б) строк дії абонементу — 6 місяців.

2.Оплату за абонемент необхідно зробити одним платежем в касах  басенів ТзОВ СРК “Слов”янка”

3.Додаткова  однораззова  оплата  за абонемент   складає 20 злотих і  не підлягає поверненню ( абонемент залишається у клієнта). Ці кошти можуть бути використані  на купівлю  інших занять  або послуг, що доступні у комплексі. У випадку втрати абонементу, за заявою клієнта, Організатор видає новий абонемент, після додаткової оплати в розмірі 20 злотих.

4.Абонемент має  дію у просторі і часі. Це означає, що   він активний у визначений Організатором проміжок часу і надає можливість використати певну кількість занять, яка є  пов”язана з абонементом  і терміном його дії.

5.Абонемент призначений до ведення обліку  реалізованих занять під час входу до платної території комплексу басейнів, що відбувається на касах басейнів. На підставі абонементу видається електронна перепустка до роздягалень.

6.Після закінчення терміну дії абонементу або після використання кількості занять, що  приписана до даного абонементу, послуга припиняє свою дію і стає недоступною.

7.Вищеописаний абонемент є послугою передоплати і не передбачає  повернення  накопичених  на ньому коштів або  перенесення цих коштів на оплату інших послуг після закінчення терміну дії абонементу або під час  його  терміну дії, за вийнятком ситуацій, описаних у  розділі 7 цих Правил.

8.З метою організації занять на басейні після купівлі абонементу, необхідно  повідомити керівнику  ШПС про бажання   розпочати заняття у формі:

 • електронній — шляхом заповнення реєстраційної заяви щодо участі в індивідуальних заняттях ШПС — на сайті Організатора у розділі “Школа Плавання Слов”янки” – індивідуальні заняття
 • телефоном — зателефонувати за номером, що вказаний на сайті Оганізатора у розділі  Школа плавання Слов”янки — контакт.

9.Керівник ШПС  після отримання повідомлення про участь у заняттях призначає інструктора, який протягом 7 днів від дня повідомлення про участь у заняттях, контактується з клієнтом з метою визначення терміну  першого заняття. Терміни наступних занять клієнт  встановлює безпосередньо з інструктором.

10.Організатор не передбачає ані повернення коштів за невикористані заняття ані відпрацювання цих занять  після закінчення терміну дії абонементу. Способи  вирішення описаних ситуацій передбачні у розділі 7.

11.Термін дії абонементу — 6 місяців.

12.Терміни дії абонементу, дати і години домовлених з інструктором занять можуть бути змінені  з поважних і об”єктивних причин зі сторони Організатора: технічна аварія,  спортивні змагання, що відбуваються на басейнах Організатора, стан епідемічної загрози чи інші надзвичайні ситуації. У випадку відміни занять з вищеописаних причин, термін дії абонементу  буде продовжено, а у випадку, якщо термін дії абонементу не закінчився, – заняття  будуть перенесні на інший день і годину за погодженням з клієнтом.

13.Відсутність на заняттях без попередньої ефективної відміни заняття з інструктором щонайменше  1 день наперед  тягне за собою     зарахування цього заняття до таких, які відбулися.

 Розділ 4

Умови купівлі  і участі  у поодиноких занятттях ( не в абонементі)

 

1.Поодинокі індивідуальні заняття з плавання ШПС продаються у формі одноразової послуги, котра не має визначеного терміну реалізації. Це  означає, що   момент купівлі   прирівнюється  до моменту  входу у платну частину басейну і реалізацію послуги.

2.З огляду на викладене у п.1, у  першу чергу, щонейменше 7 днів перед  оплатою заняття необхідно повідомити керівника ШПМ про бажання  приступити до заняття у формі:

 • електронній — шляхом заповнення реєстраційної заяви щодо участі в індивідуальних заняттях ШПС — на сайті Організатора у розділі “Школа Плавання Слов”янки” –  індивідуальні  заняття
 • телефоном — зателефонувати за номером, що вказаний на сайті Оганізатора у розділі  Школа плавання Слов”янки — контакт.

3.Керівник ШПС після отримання повідомлення  призначає інструктора, який протягом 7  днів від дня повідомлення  контактується з клієнтом з метою  безпосереднього признечення терміну заняття.

4.Після призначення дати і години з інструктором  в день реалізації заняття приблизно 15 хвилин перед його початком на басейні потрібно викупити послугу  у касі і одразу після купівлі приступити до її реалізації.

5.Терміни чергових поодиноких занять учасник узгоджує  безпосередньо з інструктором  і кожного разу  виконує дії, описані у п.4.

6.Домолені з інструкором заняття  можуть бути відмінені  або перервані з поважних і об”єктивних причин, на які Організатор не має впливу, як от: технічна аварія, проведення спортивних змагань на басейнах Організатора, стан епідемічної загрози чи інші надзвичайні ситуації.

Розділ 5

Умови  проведення занять

1.Тривалість заняття складає 45 хвилин.

2.Час перебування клієнта  у платній частині комплексу басейнів складає 75 хвилин з поділом на:

-45 хвилин — заняття у воді з інструктором

– 30 хвилин (2Х15хвилин) — на перебування у роздягальні, під душем, сушіння волосся.

3.У випадку протермінування 75 хвилин, учасник заняття зобов”язаний  заплатити за протермінований час  згідно з актуальним прейскурантом. Відсутня можливість оплатити за протермінований час  абонементом.

4.У ивпадку дітей, якщо цього вимага ситуація, батьки або опікуни мають можливість входу  до роздягальні, щоб переодягнути дитину, використовуючи спеціальну 30-хвилинну перепустку у межах викупленої послуги. У випадку протермінування цього часу  батьки (опікуни) зобов”язані оплатити  суму, яка дорівнює вартості  одноразового квитка, а після закінчення 60 хвилин перебування  в платній частині басейнів — за кожну додаткову хвилину згідно з актуальним прескурантом Організатора.

5.Незалежно від передбачених у п. 4 можливостей, батьки (опікуни) можуть користуватись   послугами  басейнів Організатора  за умови купівлі  квитка на ці послуги.

6.Індивідуальні заняття з плавання відбуваються на спортивному або рекреаційному басейнах кожного дня тижня у  робочих годинах комплексу при умові попереднього погодження  заняття з інструктором ШПС.

7.Індивідуальні заняття з плавання  можуть проводитись  тільки інструкторами, які внесені  у штатний розклад  ШПС.

 1. Учасники зобов”язані приходити на заняття в домолених з інструктором днях і годинах.
 2. Купуючи одноразове заняття або реалізуючи його на підставі абонементу, учасник отримує у касі перепуску, яка передається інструкторові, що підтверджує купівлю послуги.

Розділ 6

Правила безпеки і гігієни

1.Перед входженням до води необіхдно ретельно вимити тіло під душем.

2.Особи з захворюваннями шкіри, інфекціями, відкритими ранами не можуть брати участі у заняттях.

3.Під час занять учасник зобов”язаний адекватно реагувати  на всі рекомендації і вимоги інструкторів.

4.Про всі ушкодження і травми необхідно негайно повідомляти інструкторові.

5.Інструктори відповідають  за ретельне проведення заняття, натомість за  безпеку відповідають рятівники, які чергують  на басейнах.

6.Інтруктор, що проводить заняття і Організатор не відповідають за можливе погрішення стану здоров”я учасника, що сталося внаслідок   його учасі у заняттях.

7.Заборонено брати участь у заняттях після споживання алкогольних напоїв  та ніших речовин, що  погіршують  психічно-рухову активність.

8.Інструтор  може відмовити у проведенні заняття  особі, яка не дотримується  цих Правил і Правил комплексу басейнів ТзОВ СРК “Слов”янка” без права повернення  коштів за це заняття.

Розділ 7

Умові відмови від викупленого абонементу занять

1.Можлива відмова від індивідуальних занять  з плавання у формі абонементу перед закінченням  терміну його дії, але виключно з поважних і вмотивованих причин.  За поважні вважаються  удокументовані  об”єктивні причин, що не залежать від волі учасника, мають триваючий  характер  –  наприклад зміна місця проживання  або довготермінова хвороба.  За поважні  і  триваючі не ввжажаються такі причини: незадоволеність з приводу проведення занять, страх, пов”язаний з водою і навчання плаванню чи поодинокі відсутності.

2.Клієнт повинен врахувати, що  організація послуги навчання\вдосконадлення навиків плавання пов”язано  із залученням  людських ресурсів та іншими коштами  обслуговування занять,  які  оплачує Організатор, тому рішення про купівлю абонементу повинно бути осмислене і однозначне. У випадку сумнівів щодо  перебігу  занять, Організатор рекомендує попередньо скористатись  з одноразових індивідуальних  занять.

3.У випадку відмови від викупленого абонементу з поважних і триваючих причин учасник   або його опікун маю право до повернення коштів,  зменшених на суму коштів, що складають  вартість вже  використаних  занять.  Розрахунок, про який мова в п.4   визначає суму до повернення, беручи до уваги як  витрати, які поніс Організатор  з огляду на п 2, так і вартість вже використаних занять.

4.Розрахунок вартості повернених коштів у випадку  акцептованої  Організатором відмови від курсу:

-вартість 1  заняття з пакету визначається  діленням варстості цілого  абонементу  на 10 ( кількість лекцій в абонементі)

-сума до повернення за кожне невикористане заняття  дорівнює вартості 1  заняття ( з попереднього підпункту) зменшену на 40 злотих брутто

-кількість невикористаних занять розраховується щодо загальної кількості   занять в абонементі (10)

5.Звернення за поверненням коштів на підставі  п.1-4 цього розділу  може відбутись як під час  дії абонементу, так і після закінчення його дії. У випадку звернення  щодо повернення  коштів після закінчення  терміну дії абонементу, письмова заява  щодо повернення коштів не може бути  подана пізніше, ніж 30 днів від дня закінчення  терміну дії абонементу.

6.Організатор не допускає можливості  повернення коштів в інший спосіб, як описаний у п.1-5 цього розділу.

7.Організатор в межах повернення коштів в першу чергу пропонує перенесення   суми  повернення на оплату  інших послуг басейнів.

8.З метою реалізації заяви щодо повернення коштів  клієнт зобов”язаний подати письмову заяву  про відмову від абонементу разом з поданням наступної інформації:

8.1конкретних,  передбачених Правилами, причин відмови

8.2 даних учасника і його опікуна ( ім”я, прізвище,  адреса  і  контактний номер телефону)

8.3 сума коштів, оплачена за бонемент

8.4кількість невикористаних занять

8.5 бажаного для клієнта і  акцептованого  Організатором способу взаєморозрахунку

9.Кошти, призначені до повернення, виплачуються  учаснику і його опікуну  у формі:

-грошового переказу  після подання в  письмовій заяві  про відмову від абонементу, номера банківського рахунку і даних власника рахунку  ( ім”я, прізвище, адреса проживання)

 1. Заява про відмову від абонементу і повернення коштів кожного разу розглядається керівництвом ТзОВ СРК “Слов”янка” протягом 30 днів від дня отримання відповідної заяви Організатором, який має право вимагати документально підтвердження  причин відмови.

Розділ 7

Прикінцеві положення 

1.Організатор залишає за собою право  до внесення змін до цих Правил.

2.Учасники занять  будуть проінформовані  про можливі зміни шляхом повідомлення на сайті, оголошено у вестибюлі будинку басейнів,  на електронну пошту або смс-повідомлнням.

3.Рекламації або скарги  необхідно подавати  у письмовій формі  в Пункті Облсуговування Клієнта ТзОВ СРК “Слов”янка”, що знаходиться   у вестибюлі головного будинку.

4.У справах, що не врегульовані  цими Правилами, рішення приймає керівництво ТзОВ СРК “Слов”янка”.

5.Кожний учасник занять ( його опікун) зобов”язані ознайомитись з цими правилами  перед  початком занять і  їх оплатою. Купівля абонементу   або 1 лекції прирівнюється до  ознайомленні і погодження з цими Правилами.

6.Ці правила  набирають сили з 01 червня 2023року.