Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin korzystania ze strefy saun

 1. Strefa saun jest integralną częścią kompleksu CS-R „Słowianka”.
 2. Przed wejściem do strefy saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu lub karnetu. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją brzmienia niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby korzystające ze strefy saun przed wejściem są zobowiązane do odczytania swojego identyfikatora (chipa) na bramce i noszenia go podczas pobytu w saunach.
 5. Osobom 16-go roku życia wolno korzystać ze strefy saun tylko pod opieką osób dorosłych.
 6. Na terenie strefy saun obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 7. Podczas korzystania z saun wykończonych w drewnie (suchych i infrared) jest konieczne używanie ręcznika pod całe ciało i stopy tak, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ciała z drewnianą powierzchnią.
 8. Po wyjściu z saun, przed zanurzeniem się w baseniku z zimną wodą należy bezwzględnie skorzystać z natrysku.
 9. W pomieszczeniach saun zabrania się biegania, hałasowania oraz zakłócania spokoju innych wypoczywających.
 10. Na saunach obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 11. Za rzeczy zgubione lub skradzione, nie oddane przez Klienta do depozytu w kasach basenowych CS-R „Słowianka” nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Osoby z problemami zdrowotnymi powinny korzystać z pobytu w strefie saun po konsultacji z lekarzem. Za konsekwencje zdrowotne wynikające z przebywania w strefie saun CS-R „Słowianka” nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się wyłącznie pracownicy CS-R „Słowianka”.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz niestosujące się do zaleceń obsługi mogą być wyproszone z terenu obiektu .
 15. Wszystkie uwagi i pytania należy zgłaszać obsłudze strefy saun. Skargi są przyjmowane w formie pisemnej w kasach basenowych.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2017