Regulaminy

Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne “Słowianka”

Regulaminy

Regulamin korzystania z biletów zakładowych

  1. Bilety zakładowe sprzedawane w systemie zorganizowanym, przeznaczone są dla pracowników zakładów pracy, podmiotów gospodarczych i instytucji.
  2. Bilety zakładowe upoważniają do korzystania z basenów: sportowego i rekreacyjnego oraz dają możliwość pobytu w saunach na zasadach określonych w regulaminie korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń.
  3. Bilety uprawniają do korzystania z obiektów „Słowianki” w określonym czasie, przedłużenie pobytu poza limit czasu oznacza konieczność uiszczenia dopłaty według obowiązującego cennika.
  4. Zamówienia biletów przyjmowane są wyłącznie na formularzu zamówienia. Minimalne zamówienie to 50 sztuk biletów.
  5. Bilety wydawane są razem z fakturą lub paragonem. Istnieje możliwość płatności przelewem, gotówką lub kartą płatniczą. Możliwy jest wydłużony termin płatności po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem „Słowianki”.
  6. Kupujący jest zobowiązany do opieczętowania każdego biletu pieczątką zakładu na odwrocie.
  7. Bilet upoważnia do wstępu na obiekty „Słowianki” w terminie 6 tygodni od daty zakupu. Bilety niewykorzystane w terminie tracą ważność bez możliwości ich przedłużenia.
  8. Kupujący bilety zakładowe pisemnie potwierdzają odbiór biletów oraz fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązują się do przekazania go osobom, dla których bilety zakładowe zostały zakupione.
  9. Bilety zakładowe nie mogą być odsprzedawane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takich zdarzeń, „Słowianka” poinformuje zakład pracy o wystąpieniu niedopuszczalnych przez regulamin praktyk.

Zarząd Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
„Słowianka” Sp. z o.o.